Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Podávanie daňových priznaní v MOSSE

Podávanie daňových priznaní v MOSSE

 

Daňovým subjektom, ktoré sú registrované do osobitnej úpravy MOSS (tzv. Mini One Stop Shop) nadišla včerajším dňom – t. j. 01. 04. 2015  povinnosť podávať daňové priznanie. Do 20 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka podávajú priznanie aj hradia daň v mene EUR. Pre tých, ktorí sú zaregistrovaní od nového roka, je prvým termínom pre podanie priznania najneskôr do 20. 04. 2015.

Možnosť MOSS je primárne určená pre poskytovateľov elektronicky podávaných služieb, služieb rozhlasového televízneho vysielania a telekomunikačných služieb. Vďaka MOSS bude uľahčené podávanie daňových povinností. Nebudú sa musieť registrovať, podávať priznania a hradiť daň  každom členskom štáte, kde dodávajú služby pre svojich klientov. Osobitná úprava im poskytuje možnosť podávať daňové priznanie a hradiť daň za všetky ich dodávané digitálne služby v rámci EÚ v krajine identifikácie a teda v našom prípade – na Slovensku.

Formuláre daňového priznania sú dostupné všetkých registrovaným osobám v aplikácií MOSS, ktorá je dostupná na portáli finančnej správy (ďalej ako FS). K dispozícií sú všetky formuláre, tlačivá a zároveň história podaní. Tlačivo si môžu vyplniť hneď alebo si ho stiahnu do verzie schémy XSD. Postup podávania daňového priznania je nekomplikovaný a jednotlivé kroky a návody na vyplnenie sú zverejnené a prístupné na stránke FS. Tiež je možnosť využiť služby uploadu súboru z účtovného systému.

Je však potrebné, aby daňové subjekty uplatňovali niektoré pravidlá pri podávaní priznania inak ako v bežnom režime DPH, kedy ich upravuje daňový poriadok:

  • Daňové priznanie je zdaniteľná osoba povinná podať vždy, aj keď v tomto období neposkytla žiadne služby. V uvedenom prípade môže podať daňové priznanie s nulovou hodnotou.
  • Ak koniec lehoty na podanie priznania a úhrady dane pripadne na víkend alebo počas sviatku, má sa zato, že je to tento deň. Tzn., že sa neposúva lehota na ďalší pracovný deň.
  • Uplatňuje sa odlišné pravidlo pri platení dane, kedy sa za deň úhrady považuje ten deň, kedy bola platba pripísaná na účet správcu dane.
  • Platba dane musí byť označená jedinečným referenčným číslom a verziou príslušného daňového priznania, ktoré budú oznámené pri podávaní daňového priznania. Toto číslo sa uvádza do informácie príjemcu.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.