Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Virtuálna registračná pokladnica – infolist

Už viac ako 2 roky môžu podnikateľské subjekty využívať virtuálnu registračnú pokladnicu a ku dnešnému dátumu ju využíva cca 30 000 používateľov. Suma sumárum vďaka tejto aplikácií bolo vydaných už viac ako 6 miliónov platných pokladničných dokladov v hodnote viac ako 600 miliónov EUR. Základným predpokladom na používanie tejto aplikácie je internetové pripojenie a je možné ju používať na klasickom PC, notebooku alebo smartphonu.

Dňa 01. 04. 2015 Finančná správa SR spustila túto revolučnú novinku v oblasti vyberania finančných prostriedkov, ktorá umožňuje podnikateľovi vytvoriť a následne vytlačiť pokladničné doklady a zároveň vytvoriť denné alebo mesačné uzávierky. Služba je poskytovaná zadarmo a v prvej fáze bola určená pre podnikateľov, ktorí museli evidovať hotovostné platby/tržby. Išlo primárne o lekárov, drobných remeselníkov alebo taxikárov. Vďaka virtuálnej registračnej pokladnici tak vedeli ušetriť nemalé prostriedky, nakoľko nebolo nutné zakupovať klasickú pokladnicu a tiež sa znížila administratívnu záťažovosť, nakoľko vďaka virtuálnej registračnej pokladnici nie je nutné viesť pokladničnú knihu, vyhotovovať a archivovať uzávierku či zabezpečovať ochranu uložených informácií a pod.

Finančná správa SR tiež konštatovala, že doposiaľ neevidovali v rámci tejto aplikácie žiaden pokus o podvod. Z tohto dôvodu plánuje túto aplikáciu uvoľniť na celý trh, pretože elektronizácia registračných pokladníc je výborným nástrojom proti daňovým podvodom.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.