Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Liečebný režim počas PN-ky – kontrola zo strany zamestnávateľa

Podnet na kontrolu, či zamestnanec skutočne dodržiava nariadený liečebný režim počas tzv. PN-ky môže podať aj jeho zamestnávateľ – a to prostredníctvom písomného oznámenia príslušnej Sociálnej poisťovni. V prípade, že zamestnávateľ má podozrenie, že jeho zamestnanec počas svojej PN-ky nedodržuje svoj nariadený liečebný režim, má možnosť požiadať príslušnú Sociálnu poisťovňu, aby zriadila kontrolu u konkrétneho zamestnanca. Tento písomný podnet je možné poslať svojej pobočke, alebo priamo na ústredie Sociálnej poisťovne (poštou, fyzicky alebo prostredníctvom mailu podatelna@socpoist.sk). Zamestnanci Sociálnej poisťovne následne zriadia kontrolu v byte zamestnanca s jeho súhlasom, alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa zamestnanec zdržuje. Po takejto kontrole zamestnávateľ dostane písomný výsledok kontroly.

V prípade, že kontrola odhalí, že zamestnanec skutočne porušuje liečebný režim, poistenec tak automaticky stratí nárok na výplatu nemocenskej dávky. Výplatu Sociálna poisťovňa pozastaví odo dňa porušenia liečebného režimu, ktorý mu nariadil lekár až do skončenia dočasnej PN-ky (maximálne po dobu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu).

V súčasnosti si Sociálna poisťovňa  robila prieskum, z ktorého vyplynulo, že v mesiaci február 2017 odhalila porušenie liečebného režimu pri 1 891 osobách. Z toho počtu aj príslušný lekár následne ukončil ich PN-ky a to v počte 504. Porušenie sa preukázalo v 25 prípadoch. Za porušenie liečebného režimu Sociálna poisťovňa pokutovala 10 poistencov.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.