Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Práca v zahraničí – dokumentácia

Mnohokrát u občanov nastane situácia, že sa zamestnajú v zahraničí. Aké z toho však vyplývajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Občania, ktorí odchádzajú za prácou alebo brigádou do zahraničia (krajiny mimo EÚ), alebo sa vracajú späť na Slovensko, z hľadiska európskeho legislatívneho rámca platí základný princíp – nárok na sociálnu dávku je možné si uplatniť tam, kde sa poslednýkrát zamestnal a teda tam, kde bol občan poistený a tiež si hradil príslušné poistné.

V prípade, ak si občan bude o túto dávku nárokovať na Slovensku, musí splniť niekoľko podmienok, a to spôsobilosť preukázať, že počas obdobia práce v zahraničí si zachoval na Slovensku „centrum svojich záujmov“. Pri tomto postupe bude nutné vedieť preukázať príslušné dokumenty zo zahraničia.

Občania, ktorí pracujú v zahraničí, si musia od začiatku výkonu svojej zárobkovej činnosti tieto dokumenty a listiny dôkladne uschovať, aby vedeli preukázať, že v danom období v zahraničí skutočnej pracovali a taktiež si hradili príslušné poistné. Týka sa to primárne pracovných zmlúv, výplatných pások alebo čísla sociálneho zabezpečenia (ak bolo pridelené).

V prípade, ak si chce občan uplatniť po práci v zahraničí na Slovensku dávku v nezamestnanosti, je nutné preukázať na účely zohľadnenia dôb poistenia v nezamestnanosti dosiahnutých v inom členskom štáte EÚ od nositeľa sociálneho zabezpečenia prostredníctvom potvrdenia PD U1.

Pre potreby nemocenskej dávky je to formulár E104, alebo akékoľvek iné potvrdenie, ktoré potvrdzuje dobu nemocenského poistenia na účely peňažnej dávky v chorobe alebo v materstve. V prípade, ak toto potvrdenie občan mať nebude, Sociálna poisťovňa si ich vie vyžiadať vo vlastnej réžií od príslušnej inštitúcie v zahraničí, avšak časovo môže byť tento proces značne zdĺhavý. V prípade dôchodku, nie je potrebné mať žiaden formulár, Sociálna poisťovňa si ho vyžiada vo vlastnej réžií a to až v prípade, ak sa bude dôchodok vybavovať.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.