Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Viete ako správne platiť daň II. ?

Ako správne platiť daň

Nižšie uvádzame zoznam variabilných symbolov na úhradu daní a preddavkov v II. Q 2014

Účel platby Splatnosť do (vrátane) Variabilný symbol
Mesiac apríl 2014
DPH za marec 2014 (mesační platitelia) 25. 04. 2014 1100032014
DPH za I. Q 2014 (štvrťroční platitelia) 25. 04. 2014 1100412014
Preddavok na daň z príjmov za apríl 2014 (mesační platitelia) 30. 04. 2014 1100042014
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov PO za január až marec 2014 30. 04. 2014 1100992014
Preddavok na daň z motorových vozidiel za apríl 2014 (mesační platitelia) 30. 04. 2014 1100042014
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2014 04/2014 1100032014
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za marec 2014 04/2014 1700032014
Daň z príjmov zo závislej činnosti na základe podaného hlásenia za rok 2013 30. 04. 2014 1700992013
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v apríli 2014 za príjmyvyplatené v marci 2014 8100032014
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci apríl 2014 z príjmovvyplatených v marci 2014 1100032014
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií za II. štvrťrok 2014 25. 04. 2014 1100422014
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za apríl 2014 30. 04. 2014 1100042014
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania za rok 2013 31. 03. 2014 1700992013
Mesiac máj 2014
DPH za apríl 2014 (mesační platitelia) 27. 05. 2014 1100042014
Preddavok na daň z príjmov za máj 2014 (mesační platitelia) 02. 06. 2014 1100052014
Preddavok na daň z motorových vozidiel za máj 2014 (mesační platitelia) 02. 06. 2014 1100052014
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2014 splatný v máji 2014 1100042014
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za apríl 2014 splatná vmáji 2014 1700042014
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v máji 2014 za príjmyvyplatené v apríli 2014 8100042014
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci máj 2014 z príjmovvyplatených v apríli 2014 1100042014
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za máj 2014 02. 06. 2014 1100052014
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania za rok 2013 1700992013
Mesiac jún 2014
DPH za máj 2014 (mesační platitelia) 25. 06. 2014 1100052014
Preddavok na daň z príjmov za jún 2014 (mesační platitelia) 30. 06. 2014 1100062014
Preddavok na daň z príjmov za II. štvrťrok 2014 (štvrťroční platitelia) 30. 06. 2014 1100422014
Preddavok na daň z motorových vozidiel za jún 2014 (mesační platitelia) 30. 06. 2014 1100062014
Preddavok na daň z motorových vozidiel za II. štvrťrok 2014 (štvrťroční platitelia) 30. 06. 2014 1100422014
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2014 splatný v júni 2014 1100052014
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za máj 2014 splatnáv júni 2014 1700052014
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v júni 2014 za príjmyvyplatené v máji 2014 8100052014
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci jún 2014 z príjmovvyplatených v máji 2014 1100052014
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za jún 2014 30. 06. 2014 1100062014
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania za rok 2013 1700992013

 

Pozn.: Pri úhrade dane na zákalde dodatočného daňového priznania sa používa rovnaký variabilný symbol ako pri úhrade riadneho daňového priznania.

Pri úhrade dane z príjmov právnickej osoby na základe podaného daňového priznania za hospodársky rok končiaci v roku 2014 sa použije variabilný symbol: 1700992014.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.