Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo: Zmeny platné pre podnikateľov od 01. 01. 2014 II ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Zmeny platné pre podnikateľov od 01. 01. 2014 v kocke II.

Zmeny v zdravotnom poistení platné od 01. 01. 2014

Medzi pravidlá, ktoré sú platné od 2014 patrí, že pri stanovaní vymeriavacieho základu, ktorý slúži na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie sa základ dane neznižuje nie len o odvody na zdravotné poistenie, ale ani o odvody na sociálne poistenie, ktoré samostatne zárobkovo činná osoba uhradila v roku 2012 (uvedené pravidlo sa prvýkrát uplatnilo pri výpočte odvodov na rok 2013). Pri výpočte vymeriavacieho základu sa základ dane už nedelí koeficientom vo výške 1,9, nahrádza ho koeficient vo výške 1,6.

Výšku preddavku na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činná osoba určí na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2012, ktoré mu poslala príslušná zdravotná poisťovňa. Súčasťou ročného zúčtovania ZP na zdravotné poistenie totižto tvorí výška preddavku na ďalší kalendárny rok.

Novovzniknuté samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si nemajú z čoho vypočítať preddavky na zdravotné poistenie (na rok 2014) si vzhľadom na zvýšenie hodnoty minimálneho vymeriavacieho základu musia od januára zvýšiť minimálne odvody na zdravotné poistenie.

Minimálny preddavok

Nárast minimálneho vymeriavacieho základu na 402,5 EUR znamená tiež navýšenie minimálneho preddavku poistného na zdravotné poistenie zo súčasných 55, 02 EUR na 56,35 EUR. Po prvýkrát je nutné uhradiť uvedenú sumu najneskôr do 08. 02. 2014.

Maximálny preddavok

Zvýšením maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na 4 025 EUR sa smerom nahor upravila aj maximálna suma preddavku na zdravotné poistenie. Maximálna hodnota preddavku 550,2 EUR sa od januára zvýši na sumu 563,5 EUR.

Minimálny vymeriavací základ

Od roka 2014 sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého sú samostatne zárobkovo činné osoby povinné uhradiť poistné na zdravotné poistenie. Minimálny základ sa stanovuje ako 50 % z priemernej mzdy v SR spred 2 rokov. Priemerná mzda v SR v minulom roku dosiahla 805 EUR a preto tiež minimálny vymeriavací základ na platenie poistného (na 2014) stúpne na 402,5 EUR. Minimálny vymeriavací základ na rok 2013 bol v hodnote 393 EUR.

Maximálny vymeriavací základ

Od roku 2014 sa taktiež zvýšil maximálny vymeriavači základ na platenie poistného na zdravotné poistenie. Ten sa od 01. 01. 2013 zvýšil z trojnásobku na päťnásobok priemernej mzdy v SR spred 2 rokov. Najvyšší možný vymeriavací základ vzrastie zo súčasných 3 930 EUR na hodnotu 4 025 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.