Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo: Zmeny platné pre podnikateľov od 01. 01. 2014 I SOCIÁLNA POISŤOVŇA

 

Zmeny platné pre podnikateľov od 01. 01. 2014 v kocke I.

Zmeny v sociálnom poistení platné od 01. 01. 2014

Minimálne poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie

V prvom rade je dôležité upozorniť, že vyššiu minimálnu sumu poistného musia samostatne zárobkovo činné osoby uhradiť najneskôr do termínu 10. 02. 2014. Minimálny vymeriavací základ bol zvýšený o 2,4 % t. j. na hodnotu 402,5 EUR, čo znamená nárast súčasného minimálneho poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie zo súčasnej výšky 130,27 EUR na 133,42 EUR. Minimálne odvody na dôchodkové poistenie stúpnu zo súčasnej výšky 112,98 EUR na hodnotu 115,71 EUR. Nemocenské poistenie bude navýšené z pôvodných 17,29 EUR na hodnotu 17,71 EUR.

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ, z ktorého sú samostatne zárobkovo činné osoby povinné platiť poistné na sociálne poistenie vláda SR stanovila ako 50 % z priemernej mzdy na SR spred 2 rokov. Do konca roka 2012 sa najnižší vymeriavací základ určil ako 44,2 % z priemernej mzdy spred 2 rokov. V roku 2012 priemerná mzda dosiahla hodnotu 805 EUR a v roku 2011 dosiahla hodnotu 786 EUR, čo znamená, že minimálny vymeriavací základ sa v súčasnosti zvýši z pôvodnej hodnoty 393 EUR na hodnotu 402,5 EUR.

Maximálny vymeriavací základ

Od roku 2014 sa taktiež zvyšuje aj maximálny vymeriavací základ na platenie dôchodkového a nemocenského poistenia. Maximálna mesačná suma poistného na dôchodkové poistenie vzrástla z pôvodných 1 129,87 EUR na 1 157,18 EUR. Čo sa týka nemocenského poistenia, maximálna mesačná suma sa zvýšila z pôvodných 172,92 EUR na 177,1 EUR. Pôjde o nárast zo súčasných 1 302,79 EUR na 1 334,28 EUR.

Praktické príklady

Samostatne zárobkovo činná osoba „A“ si na základe daňového priznania za rok 2012 určila vymeriavací základ v sume 410 EUR. Poistné tak od júla 2014 dosahuje hodnotu 135,91 EUR. Vymeriavací základ je však nad limitom minimálneho vymeriavacieho základu a bude tomu tak aj od januára 2014. Pre osobu „A“ sa preto od januára 2014 nič nezmení. Pokračuje v uhrádzaní poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie v hodnote 135,91 EUR.

Na základe daňového priznania za rok 2012 samostatne zárobkovo činná osoba „B“ dosiahla hodnotu vymeriavacieho základu vo výške 4 150 EUR. Nakoľko bol v roku 2013 maximálny vymeriavací základ na platenie poistného v hodnote 3 930 EUR, osoba „B“ platí za obdobie do konca roka 2013 mesačné poistenie v maximálnej možnej výške a to 1 302,79 EUR. Od januára 2014 sa však vymeriavací základ zvýšil na hodnotu 4 025 EUR a preto osoba „B“ bude platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie v hodnote 1 334,28 EUR. Novú hodnotu musí osoba uhradiť po prvýkrát do termínu 10. 02. 2014.

Samostatne zárobkovo činná osoba „C“ si na základe daňového priznania za rok 2012 vypočítala k termínu 01. 07. 2013 vymeriavací základ v hodnote 120 EUR. Nakoľko určený vymeriavací základ bol nižší ako minimálny vymeriavací základ platný v roku 2013, osoba „C“ musí v tomto roku uhradiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie z minimálneho základu vo výške 402,5 EUR a poistné dosiahne hodnotu 133,42 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.