Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo: Čísla účtov v tvare IBAN od 01. 02. 2014

Čísla účtov v tvare IBAN od 01. 02. 2014

Určite mnohí z Vás postrehli novinku, ktorá nadobudne účinnosť od 01. 02. 2014 v rámci uvádzania čísel účtov v tvare IBAN. Podľa požiadaviek SEPA budú všetci podnikatelia povinní od 01. 02. 2014 pri komunikácií s bankou, finančnou správou a aj inými inštitúciami používať bankové účty v tvare IBAN.

Taktiež na portáli Finančnej správy je možné v ponuke rýchlych odkazov „Platenie daní“ realizovať prevod účtu do formátu IBAN.

Čo to vlastne IBAN je? Slovenský IBAN je zložený z 24 alfanumerických znakov, prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva predstavujú kontrolné číslice, štvormiestny kód banky (ten používame aj v súčasnosti a identifikujem banku, napr. Tatra banka – 1100, Slovenská sporiteľňa – 0900). IBAN je tvorený prečíslim účtu a základným číslom účtu. V prípade, ak je IBAN vydaný v SR, musí mať vždy 24 znakov. Dĺžka IBAN v krajinách EÚ je rôzna. IBAN je uvedený na výpise z platobného účtu.

Hlavným cieľom projektu SEPA („Single Europe Payments Area“) je vytvoriť medzinárodný súlad platobných systémov. V praxi to znamenajú rovnaké pravidlá pre vnútroštátne a cezhraničné platby a inkasá v rámci celej EÚ. V rámci Slovenskej republiky je za projekt zodpovedná Národná banka SR (www.nbs.sk).

V prípade, ak právnické osoby pošlú svojmu poskytovateľovi platobných služieb platby v súbore, táto komunikácia bude musieť byť najneskôr od termínu 01. 02. 2016 založená na ISO 20022 XML štandarde (v prípade ak bude právnická osoba pripravená skôr, poskytovateľ platobných služieb musí byť na komunikáciu vo formáte XML pripravený už od termínu 01. 02. 2014).

V prípade použitia produktu SEPA inkaso ako príjemca platby, právnická osoba musí požiadať o pridelenie „identifikátora CID“ u svojho poskytovateľa platobných služieb. Tzv. CID („Creditor Identifier“) slúži k jednoznačnej identifikácii príjemcu inkasa. Nositeľom CID je právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude používať produkt SEPA inkaso.

účet ban

bankový účet v tvare iban

zdroj: www.nbs.sk

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.