Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo: Prvé stretnutie

Účtovníctvo: Prvé stretnutie? Ďalšia spolupráca? Žiaden problém!

Denne dostávame množstvo otázok od našich potenciálnych či budúcich klientov (v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva) medzi ktoré najčastejšie patria: „Ako prebieha spolupráca? Ako máte stanovenú cenovú politiku pri vedení jednoduchého alebo podvojného účtovníctva? Ako často či pravidelne si vyberáte doklady v spoločnosti? Na akom mieste si vyberáte doklady? Čo si máme pripraviť na naše prvé stretnutie? Čo je obsahom zmluvy? Naša spoločnosť sídli v Košiciach, je to problém? Aký účtovný softvér používate pri vedení účtovníctva? Ako často vystavujete faktúry? Sme občianske združenie a potrebujeme viesť účtovníctvo, viete nám poradiť? Poskytujete jednorazové ekonomické poradenstvo?

V prvom rade by sme chceli uviesť, že u nás neexistuje pre každého (potenciálneho) klienta rovnaká odpoveď. Pri každom klientovi sa snažíme flexibilne nájsť riešenie tak, aby vyhovovalo všetkým stranám. Je samozrejme rozdiel, či sa jedná o drobného živnostníka alebo o spoločnosť, s väčším počtom zamestnancov, ktorá ma navyše pobočku v zahraničí alebo ide o občianske združenie (neziskový sektor).

Hlavnou politikou našej spoločnosti je flexibilita. Preto dokážeme viesť účtovníctvo v rámci celej Slovenskej republiky a vieme prispôsobiť cenu za vedenia účtovníctva Vašim potrebám.
Najčastejšia otázka sa teda týka určenia si cenovej politiky. Na prvom stretnutí si vo väčšine prípadov určíme s klientom cenu, za ktorú mu vieme poskytnúť služby v oblasti vedenia účtovníctva – jednoduché alebo podvojné. V prípade, že sa jedná o novovzniknutý subjekt, ktorý začal podnikať možno pár dní dozadu, ťažko určiť množstvo dokladov. Preto v takýchto prípadoch navrhujeme klientovi uzatvoriť zmluvu na dobu určitú, kedy sa postupom času situácia vykryštalizuje a následne budeme vedieť cenu prispôsobiť jeho potrebám. Cenu v takýchto prípadoch poväčšine rozdeľujeme na pevnú sadzbu a na variabilnú alebo tzv. pohyblivú časť. Samozrejme, ak si klient vyberie možnosť len pevnej sadzby, vieme mu takúto cenu tiež stanoviť. V prípade, že sa jedná o zabehnutú spoločnosť, ktorá už mala v minulosti vedené účtovníctvo, je nutné si priniesť a pripraviť všetky doklady (vystavené a prijaté faktúry, doklady z registračnej pokladnice a pod.), aby sme vedeli určiť cenu. Taktiež sa vieme s klientom dohodnúť, či cena bude rozdelená na uvedené dve zložky, alebo nie. V prípade, že ste občianske združenie, tam ako spoločnosť praktizujeme špecifický prístup a pri tvorbe ceny chceme zohľadniť všetky skutočnosti – či už ide o aktívne občianske združenie, či ste iba prijímateľom 2 % z dane alebo grantových programov a pod.

Medzi ďalšie informácie, ktoré potrebujeme zistiť je, či má Vaša spoločnosť zamestnancov, brigádnikov alebo zamestnancov na skrátený úväzok. Ďalšou otázkou je, či spoločnosť disponuje motorovými vozidlami a ak áno, budeme potrebovať informáciu, či sú v majetku firmy, alebo sú v nájomnom či inom vzťahu. Samozrejme otázok je pri prvom stretnutí omnoho viac, preto Vám odporúčame si vyhradiť dostatok času, priniesť čo najviac dokladov, aby sme mali možnosť zistiť čo najviac informácií o Vašej spoločnosti. V prípade, že ste novozaložený subjekt, budeme potrebovať vedieť Vašu predstavu o vedení či realizovaní aktivít spoločnosti. Tak isto to platí, ak ste občianske združenie – potrebujeme zistiť, či ste novovzniknutý subjekt, alebo ste zabehnutá organizácia, ktorá hľadá niekoho, kto mu bude spravovať účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné).

V prípade, že sa s klientom dohodneme na ďalšej spolupráci (nezáleží, či ide o zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú), zmluvne si stanovíme termín, kedy budeme vystavovať klientovi faktúry. Medzi našich klientov patria aj takí, ktorí si želajú vystavovať faktúry v pravidelných mesačných intervaloch, ale aj klienti, ktorým fakturujeme služby kvartálne či iba raz ročne (občianske združenia).
Zmluva, na ktorej sa s klientom dohodneme je spísaná v dvoch rovnopisoch, kde každá strana obdrží jeden rovnopis. Zmluva obsahuje zväčša obsahuje aj viac ako desať strán, preto klientom odporúčame, aby si vyhradili na jej preštudovanie dostatok času. Ako spoločnosť máme pripravený návrh zmluvy, ktorý sa však pri každom klientovi upraví na základe jeho požiadaviek.

Čo sa týka vyzdvihnutia dokladov a inej relevantnej dokumentácie – opäť všetko záleží na požiadavkách klienta a na spoločnej dohode. V mnohých prípadoch nám klienti prinášajú doklady priamo do sídla našej spoločnosti, alebo priamo do pobočky kancelárie. V prípade, že sa nachádzame mimo sídla spoločnosti alebo kancelárie, vieme sa dohodnúť aj na inej adrese. Ako spoločnosť poskytujúca služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva sa snažíme klientovi vždy vyjsť v ústrety a nájsť spoločný kompromis. Medzi našich klientov patria aj takí, ktorí majú požiadavku, aby sme si osobne vyzdvihli dokumentáciu a relevantné doklady v mieste sídla ich spoločnosti. Samozrejme máme aj prípady, že klient nám posiela doklady poštou.

Doklady si vyzdvihujeme u klienta v pravidelných intervaloch. Opäť záleží, či sa jedná o klienta – drobného živnostníka, občianske združenie alebo väčšiu spoločnosť, ktorá ma viac ako 10 zamestnancov, či ide o mesačného platcu DPH alebo kvartálneho. Existuje množstvo faktorov, podľa ktorých sa s klientom dohodneme na pravidelnosti výberu dokladov. Pri väčšine klientov však ide o minimálnu návštevu 1 – 2 krát do mesiaca, kedy si preberieme doklady.

Čo sa týka účtovného softvéru, sme užívateľom Money S3, ktorý považujeme atraktívny nie len vzhľadom na jeho sympatický vzhľad, ale najmä z dôvodu jeho jednoduchého ovládania a navyše, ak klient tiež využíva Money S3, vieme sa prepojiť priamo do jeho spoločnosti cez systém. Uľahčuje to spoluprácu a tiež ušetrí klientovi čas, najmä ak chce vedieť stav účtov či pokladníc a pod.

V rôznych prípadoch poskytujeme aj jednorazové ekonomické poradenstvo, kde sa dohodneme s klientom na jednotkovej cene za osobo-hod. Hodnota osobo-hod. je odrazom náročnosti klientovej situácie, kedy pripravíme klientovi príslušný výstup alebo dokumentáciu podľa potrieb.

Vďaka uvedeným skutočnostiam sa považujeme za dobrú voľbu pri výbere poskytovateľa služieb v oblasti vedenia účtovníctva v rámci celej SR. Nakoľko disponujeme množstvom spokojných klientov, veríme, že si našu prácu vykonávame na vysokej úrovni a navyše za výhodnú cenu.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.