Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Občianske združenie: Prečo sa formalizovať?

Občianske združenie: Prečo sa formalizovať?

Prečo je dobré si založiť občianske združenie či neziskovú organizáciu? Tieto otázky ste si už mnohí určite z Vás veľakrát položili.
V jednoduchom ponímaní môžeme občianske združenie porovnať so zväzkom manželským. Samozrejme, nie je to celkom to isté, ale majú mnoho spoločného. Čo napríklad? Medzi prvý príklad môžeme uviesť už len samotný fakt, že občianske združenie je oficiálnym subjektom. Nie je to už len neformálna skupina osôb či mladých ľudí, ktorá sa stretáva niekde na ulici alebo v byte. Členovia združenia majú spoločne záujmy a ciele, ktoré môžu realizovať prostredníctvom občianskeho združenia. Faktom je, že občianske združenie disponuje oficiálnou listinou (stanovy), ktorá potvrdzuje oficiálny vznik združenia. Ďalším príkladom, prečo sa snažíme porovnať občianske združenie s manželstvom je aj samotné financovanie. To znamená, že jeho členovia sa snažia získať finančné prostriedky na chod združenia.

Získať finančné prostriedky nie je však vždy celkom jednoduché, hoci na prvý pohľad by sa zdalo, že možností je celkom veľa. Tu však v prípade neoficiálnych skupín prichádza prvý kameň úrazu. Ako neoficiálna skupina ľudí nemáte možnosť využiť grantové programy či výzvy, nakoľko medzi oprávnených žiadateľov patria práve mimovládne organizácie – občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia a pod., oficiálne zaregistrované na MV SR. Preto netreba podceňovať registráciu, nakoľko si vďaka nej viete otvoriť ihneď niekoľko dverí na financovanie občianskeho združenia. V mnohých prípadoch ak potrebujete získať finančné prostriedky z miestnych úradov je práve podmienka oficiálnosť subjektu, dokonca požadujú, aby ste prevádzkovali svoju činnosť viac ako niekoľko rokov. Ako doklad si vyžiadajú účtovnú závierku za minulé roky, popr. výročné správy.

Vrátime sa však k otázke – prečo sa formalizovať? Okrem uvedeného – možnosť financovania, môžeme uviesť, že občianske združenie je aj akýmsi záväzkom pre svojich členov a nie je možné „len tak odísť“. V prípadoch neoficiálnych skupín mnohokrát nastane skutočnosť, že pri prvých problémoch ľudia uskočia a skupina sa svojim spôsobom rozpadne. Keďže občianske združenie je oficiálny subjekt, ktorý si vedie svoje účtovné knihy (účtovníctvo jednoduché alebo podvojné) nie je ho možné zo strany jeho členov len tak ponechať. Vzniká tam akási obligatórnosť, ktorá je rovnaká pre všetkých jej členov. Opäť je to ako v manželstve – kde sú práva, tam tiež vznikajú aj určité povinnosti. Keď však spojíme príjemné s užitočným, vieme vytvoriť subjekt, ktorý nám napĺňa naše ciele či sny.

Mnoho ľudí, ktorí sú už v súčasnosti členovia občianskych združení, ktoré som doposiaľ založila, si kladú otázku, prečo tak neurobili skôr. Prečo toľko čakali. V súčasnosti totižto existuje množstvo nadácií, ktoré ponúkajú finančné prostriedky prostredníctvom rôznych grantových výziev. Vďaka nim majú mnohé subjekty možnosť realizovať svoje aktivity a napĺňať ciele združenia. Možno práve aj z tohto dôvodu za posledných pár rokov na Slovensku vzniklo mnoho nových občianskych združení, pretože si ľudia uvedomili tento fakt.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.