Archív značiek: Financovanie

Občianske združenie: Prečo sa formalizovať?

občianske združenie

Občianske združenie: Prečo sa formalizovať? Prečo je dobré si založiť občianske združenie či neziskovú organizáciu? Tieto otázky ste si už mnohí určite z Vás veľakrát položili. V jednoduchom ponímaní môžeme občianske združenie porovnať so zväzkom manželským. Samozrejme, nie je to celkom to isté, ale majú mnoho spoločného. Čo napríklad? Medzi prvý príklad môžeme uviesť už len samotný fakt, že občianske ...

Čítať viac »

grant, granty, financovanie, občianske združenie

občianske združenie

Problematika písania grantových / grantovej žiadostí / žiadosti Mnohí z Vás, ktorí ste súčasťou neziskového sektora, či už ako „vlastníci“ občianskeho združenia alebo ako dobrovoľníci, ste si určite položili otázku, ako môžete napomôcť združeniu či organizácií získať finančné prostriedky na realizáciu aktivít a naplnenie hlavných cieľov. Samotný proces vyhľadania vhodného grantového programu a konkrétnej výzvy je sám o sebe zdĺhavý, ...

Čítať viac »

Financovanie neziskového sektora – granty

občianske združenie

Financovanie neziskového sektora – granty   Prečo ľudia vôbec zakladajú občianske združenia? Túto otázku sme mohli počuť už mnohokrát a možno sme nevedeli vždy exaktne odpovedať. Všeobecne občianske združenia môžeme charakterizovať ako združovanie osôb, ktoré zakladajú občania na uspokojovanie vlastných záujmov. Môžeme ich charakterizovať aj ako svojpomocné skupiny, ktoré realizujú záujmovú činnosť, za účelom ktorej sa rozhodli združovať. Nemusí sa ...

Čítať viac »