Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Stravné od 01. 12. 2016 a 2017

Touto cestou by sme podnikateľov chceli informovali o zmene výšky stravného s účinnosťou od 01. 12. 2016. V praxi to bude znamenať, že suma za stravné od 01. 12. 2016 a v roku 2017 bude nasledovná:

  • hodnota 4,50 EUR pre časový horizont 5 – 12 hodín;            
  • hodnota 6,70 EUR pre časový horizont 12 hodín – 18 hodín;
  • hodnota 10,30 EUR pre časový horizont nad 18 hodín.

Zvýšenie hodnoty stravného v praxi ovplyvní pracovné cesty, ktoré sa zrealizujú na Slovensku a teda výšku stravných lístkoch, výšku príspevku zamestnávateľa na stravné zamestnancov alebo výšku výdavku na stravné, ktoré si uplatňuje samostatne zárobkovo činná osoba.

Minimálnou hodnotou stravného lístku bude od 01. 12. 2016 hodnota 3,38 EUR. V zmysle § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. Z. Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať na stravu zamestnancom minimálne 55 % z hodnoty teplého jedla, maximálna výška na teplé jedlo do hodnoty 55 % stravného, ktoré sa poskytuje pri služobnej ceste, ktorá trvá 5 – 12 hodín.

Nakoľko sa zmenia uvedené hodnoty, od 01. 12. 2016 bude zamestnávateľ môcť poskytnúť zamestnancom príspevok na teplé jedlo do maximálnej hodnoty 2,48 EUR. Samostatne zárobkovo činné osoby si môžu dať do nákladov hodnotu stravného za každý jeden reálne odpracovaný deň v maximálnej výške 4,5 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.