Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Rozšírenie elektronických služieb – oblasť spotrebných daní

Rozšírenie elektronických služieb – oblasť spotrebných daní

V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z., ods. 3, Finančná správa oznámila, že od 11. 01. 2016 sa vo vzťahu k správe spotrebných daní bude postupovať v zmysle § 32 a 33 ods. 1 a 3 a § 56 daňového poriadku. V praxi to bude znamenať, že sa budú doručovať písomnosti elektronickou formou v súlade s § 32 daňového poriadku a Finančná správa bude tiež zdostupňovať elektronické výpisy z osobného účtu v súlade s § 56. Tento nový spôsob komunikácie bude zatiaľ platný len v spotrebných daniach. Ak však podnikateľ nekomunikuje s finančnou správou elektronickou formou, nie je nutné v jeho prípade čokoľvek zmeniť a ani kontaktovať Finančnú správu v tejto záležitosti.

Pre služby elektronickej komunikácie je dôležité upozorniť tiež na skutočnosť, aby si podnikatelia preverili, či disponujú splnomocnením na prijímanie dokumentov. Ak ho teda nemáte, je nutné, aby ste sa zaregistrovali.

Finančná správa sa snaží týmto krokom priblížiť podnikateľom, čo by malo priniesť menej byrokracie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.