daňový úrad Trnava
účtovníctvo, daňový úrad, finančná správa

Rozšírenie elektronických služieb – oblasť spotrebných daní

Rozšírenie elektronických služieb – oblasť spotrebných daní

V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z., ods. 3, Finančná správa oznámila, že od 11. 01. 2016 sa vo vzťahu k správe spotrebných daní bude postupovať v zmysle § 32 a 33 ods. 1 a 3 a § 56 daňového poriadku. V praxi to bude znamenať, že sa budú doručovať písomnosti elektronickou formou v súlade s § 32 daňového poriadku a Finančná správa bude tiež zdostupňovať elektronické výpisy z osobného účtu v súlade s § 56. Tento nový spôsob komunikácie bude zatiaľ platný len v spotrebných daniach. Ak však podnikateľ nekomunikuje s finančnou správou elektronickou formou, nie je nutné v jeho prípade čokoľvek zmeniť a ani kontaktovať Finančnú správu v tejto záležitosti.

Pre služby elektronickej komunikácie je dôležité upozorniť tiež na skutočnosť, aby si podnikatelia preverili, či disponujú splnomocnením na prijímanie dokumentov. Ak ho teda nemáte, je nutné, aby ste sa zaregistrovali.

Finančná správa sa snaží týmto krokom priblížiť podnikateľom, čo by malo priniesť menej byrokracie.