Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nová aplikácia Finančnej správy

Od dnešného dňa spustila Finančná správa novú aplikáciu s názvom „Info služby finančnej správy“. Aplikácia bola vytvorená za účelom poskytovania potrebných informácií pre včasné plnenie daňových povinností. Zo strany Finančnej správy nejde o prvú aplikáciu. Doposiaľ bolo vytvorených hneď niekoľko aplikácií. Medzi najpopulárnejšie patrili Pokladnica či Superkolky.

Pri nainštalovaní mobilnej aplikácie môžete využiť služby, ktoré sú dostupné aj na štandardnom webovom portáli Finančnej správy. Zverejnené sú kontakty na Finančné riaditeľstvo SR a daňové úrady a rôzne verejné služby. Medzi nimi sú dostupné napríklad daňový kalendár, overenie OÚD a pod. Daňový kalendár štandardne obsahuje dôležité termíny na podanie daňových priznaní či platbu daní. Zverejnené sú tiež hraničné prechody a aktuálne čakacie doby napríklad medzi Ukrajinou a Vyšným Nemeckým. Ak ste držiteľom OÚD, môžete si zistiť jeho číslo pri vložení DIČ alebo rodného čísla.

Uvedená aplikácia obsahuje údaje z dátových zdrojov. V súčasnosti je možné overiť subjekty, ktoré boli zaregistrované pre DPH alebo spotrebné dane. V aplikácií sú zverejnené tiež informácie o subjektoch, ktoré boli vymazané z platiteľov DPH, alebo kde vznikli dôvody na jej zrušenie.

Nová aplikácia je dostupná pre Android a iOS a je zdarma.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.