Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Novinky v elektronickom obchodovaní (e-shopy)

Finančná správa informovala ohľadne noviniek v daňovom poriadku týkajúcich sa v elektronickom obchodovaní s účinnosťou od 01.01.2016. Zákon presne zadefinoval tie osoby, ktorým vznikne povinnosť poskytnúť informácie Finančnej správe. Tieto novinky majú zamedziť vzniku čiernej ekonomiky a odhaliť tak nepriznané príjmy.

Doterajšia právna úprava mala oznamovaciu povinnosť informácií týkajúcich sa správcov dane banky, pobočky zahraničnej banky alebo exportno-importná banka. V zákone neboli zohľadnené údaje týkajúce sa nových poskytovateľov platobných služieb a ani inovatívne platobné metódy. Novinka v zákone spresňuje a rozširuje tento okruh služieb, ktoré poskytujú platobné možnosti – napr. PayPal, Skrill, poštový podnik alebo platobná inštitúcia TrustPay a pod. Všetky uvedené možnosti zákon zadefinoval ako „poskytovateľa platobných služieb“.

Zákon doposiaľ stanovil povinnosť poštových podnikov oznámiť výlučne identifikáciu osôb, ktoré mali pridelené priečinky a zároveň informovať ohľadne počtov došlých zásielok a aj hodnoty prichádzajúce daňovému subjektu prostredníctvom pošty alebo do poštového priečinku. Novela dopĺňa povinnosť poštovej spoločnosti (napr. Slovenská pošta, a.s., DPD, FedEx a pod.) oznámiť okrem ostatných údajov nevyhnutných na účel správy daní aj údaje o zásielkach, ktoré sú doručené prostredníctvom dobierky, pretože tá patrí medzi najrozšírenejšie spôsoby úhrady za tovar, ktorý bol obstaraný prostredníctvom internetu.

Novela zákona tiež dopĺňa povinnosť ostatným osobám, ktoré poskytujú služby prostredníctvom internetu, oznamovať na výzvu požadované informácie na správu daní. Doposiaľ tak museli činiť iba vydavatelia tlače, avšak budú tak musieť robiť aj prevádzkovatelia inzertných portálov, poskytovatelia webhostingu, držitelia domén a na výzvu budú povinní informovať ohľadne svojej totožnosti a udávať adresu zadávateľa inzerátu na účel správy daní. Pod termínom „užívateľ internetových služieb“ sa bude myslieť subjekt, ktorý sa snaží anonymne použiť internetové služby za účelom obchodu.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.