Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Registrácia k DPH – zmeny v 2016

Zmeny v roku 2016 týkajúce sa registrácie k dani z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“) majú za cieľ zlepšiť a uľahčiť podmienky pre osoby, ktoré sa plánujú stať platcami DPH. Podnikateľské prostredie v oblasti DPH by mali odľahčiť opatrenia, ktoré by mali odstrániť administratívne bariéry.

V problematike DPH by to mali byť:

  • Vypustenie dôvodov pri zamietaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu DPH, ak žiadateľ nebol schopný zložiť zábezpeku v určite výške a lehote,
  • Zrušenie povinnosti vyplatiť zábezpeku pri registrácií, ak zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu je v prípravnej fáze podnikateľskej činnosti, čo v praxi znamená, že ešte neuskutočnila dodanie tovaru a služieb.

Právna úprava, ktorá bola platná do konca roka 2015 jasne definovala, že tí podnikatelia, ktorí požiadali o dobrovoľnú registráciu a splnili niektorú z podmienok na uloženie zábezpeky, príslušný daňový úrad im túto uložil povinnosť. Ak podnikateľ do 20 dní zábezpeku nezložil, daňový úrad jeho žiadosť zamietol.

Aktuálna právna úprava od 01.01.2016 už nesplatenie zábezpeky v stanovej lehote nepovažuje za dôvod, aby bola žiadosť zamietnutá. Novela zákona zjednotila prístup k registrácií pre DPH pre tie osoby, ktoré dosiahli zákonom stanovený obrat pre povinnú registráciu, ktoré požiadali o registráciu dobrovoľne. Novela má za cieľ zmierniť negatívne dopady, ktoré sa týkajú registrácie osôb, ktoré požiadali o dobrovoľnú registráciu. Správca dane už po novom nebude zábezpeku vymáhať.

S novelou sa tiež vypustila povinnosť zložiť zábezpeku z dôvodu, ak sa podnikateľ na podnikanie pripravuje a je v tzv. prípravnej fáze. Títo podnikatelia nie sú povinní zaplatiť zábezpeku, ak žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre DPH bola podaná po dátume 01.01.2016.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.