Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odvodová úľava – študenti

Odvodová úľava – študenti

U mnohých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú študentov vzniká problém, čo s odvodovou úľavou. Študent má túto možnosť uplatniť si pri dohode o brigádnickej práci študentov. Študent nie je dôchodkovo poistený v prípade, ak jeho mesačný príjem rovný alebo menší ako 200 EUR. Je dôležité upozorniť, že táto úľava nie je samozrejmá a študent musí svojho zamestnávateľa písomne požiadať, ak si úľavu chce uplatniť. Žiadosť je písomná (konkr. tlačivo „Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov“). Študent je povinný svojho zamestnávateľa tiež písomne upozorniť aj v prípade, ak si túto úľavu uplatňovať nechce. Študent si môže úľavu uplatniť vždy iba u jedného zamestnávateľa (ak má viacero dohôd) v jednom kalendárnom mesiaci. U mnohých zamestnávateľov mohla vzniknúť práve situácia, že študent si úľavu uplatní v jednom mesiaci u viacerých zamestnávateľov. Sociálna poisťovňa na túto skutočnosť skôr či neskôr upozorní a je nutné si túto skutočnosť vyriešiť. Platná je tá žiadosť, ktorá bola doručená zamestnávateľovi prvá.

V prípade, ak má študent viacero dohôd, kde je jeho mesačný príjem vyšší ako 200 EUR, študent sa stáva zamestnancom a je dôchodkovo poistený. Zamestnávateľ z jeho príjmu odvádza poistné na dôchodkové poistenie. Zamestnávateľ mimo uvedeného za seba odvádza poistné na dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, garančné poistenie a úrazové poistenie. Študent nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, iba jeho zamestnávateľ, ktorý by si ich mal plniť. Ak sú v tomto pracovnom vzťahu nejaké ďalšie nezrovnalosti, Sociálna kontrola ich môže odhaliť pri kontrolách u zamestnávateľa.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.