Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nezabudli ste požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie?

Nezabudli ste požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie?

Zamestnanec, ktorý mal v 2015 príjmy výlučne zo závislej činnosti a nepoberal iné príjmy, z ktorých sa daň vyberala zrážkou podľa § 43, pri ktorých bol uplatnený postup v zmysle § 43 ods. 7 si môže do termínu 15. 02. 2016 požiadať o ročné zúčtovanie z úhrnu zdaniteľnej mzdy od svojich zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane.

Žiadosť musí byť písomná, kde by mal zamestnanec najmä uviesť:

  • Informáciu, či si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane za manžela alebo manželku a prehlásením sa zaväzuje, že manžel alebo manželka nemal/a vlastné príjmy alebo mal/a prímy, ktoré nepresiahli 3803,33 EUR,
  • Informáciu, či je poberateľom dôchodku, ktoré sa týkajú § 11 ods. 6 o dani z príjmov,
  • Informáciu, či si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré bolo reálne uhradené v roku 2015,
  • Informáciu, či si uplatňuje daňový bonus (pri narodení dieťaťa sa dokladá rodný list, ak je dieťa žiak – potvrdenie o návšteve školy a pod.).
  • Informáciu, či si uplatňuje uhradené poistné a príspevky,
  • Informáciu, či žiada alebo nie o vystavenie potvrdenia o úhrade dane z príjmov na účely vyhlásenia 2 % alebo 3 % zaplatenej dane FO,
  • Informáciu k počtu zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, od ktorých poberal príjmy zo závislej činnosti,
  • Informáciu, že nemá povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 o dani z príjmov,
  • A pod.

Zamestnávateľ na základe žiadosti pripraví ročné zúčtovanie. Sú však prípady, kedy zamestnávateľ môže odmietnuť spracovať ročné zúčtovanie a to v prípadoch, ak mal zamestnanec príjmy v zahraničí alebo má aktívnu živnosť, z ktorej zamestnancovi plynú príjmy. Ak má zamestnanec neaktívnu živnosť (nemusí byť pozastavená), z ktorej mu neplynú príjmy, môže zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania a daňovému úradu písomne oznámi skutočnosť, že mu nevyplynula povinnosť podať daňové priznanie a ročné zúčtovanie za neho zrealizuje jeho zamestnávateľ.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.