Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Prihlásenie zamestnanca počas víkendu – Sociálna poisťovňa

            Ako sme už upozorňovali v našich predošlých článkoch, prihlásiť zamestnanca je povinný každý zamestnávateľ pred nástupom do jeho zamestnania a to bez ohľadu na to, či ide o pracovný pomer na dohodu, trvalý pracovný pomer, alebo ide len o brigádu. Prihláška sa týka všetkých druhov poistení. Čo sa týka odhlášky, tá sa realizuje najneskôr v deň nasledujúcom po zániku tohto poistenia. Po skončení pracovného pomeru po odhláške sa do troch dní Sociálnej poisťovní zasiela tiež elektronicky formulár – evidenčný list dôchodkového poistenia, tzv. „ELDP“ (okrem pomeru na základe brigádnickej práci študentov).

Čo sa týka prihlášky za zamestnanca, ktorý má nástup počas soboty, zamestnávateľ zrealizuje prihlášku s uvedeným dátumom bez ohľadu na to, či ide o víkend. Prihláška sa dá zrealizovať buď prostredníctvom SMS správ, faxom, alebo prostredníctvom elektronickej pobočky – formulár RLFO. Z vlastnej praxe však odporúčame zamestnávateľom, aby uprednostnili elektronickú pobočku, nakoľko v prípade kontroly sa ťažko dokazujú poslané SMS správy alebo maily a teda spôsoby mimo elektronickej pobočky. Čo sa týka odhlášky, ak zamestnanec pracoval ešte v sobotu, povinnosťou zamestnávateľa je zrealizovať odhlášku nasledujúci deň a teda v nedeľu.

Presne lehoty sa nachádzajú v príslušnej legislatíve, konkr. § 231 ods. 1, písm. b.) v zákone 461/2003 Z. z. a tiež v zákone č. 82/2005 Z. z. (odhlášky zamestnancov). Zákon bol novelizovaný z dôvodu kontroly nelegálnej práce zo strany Inšpektorátu práce.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.