daňový úrad
petržalka daňový úrad

Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

Zákonom 268/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 z. z., prostredníctvom ktorého bol

zavedený od 01.01.2016 tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

platiteľom dane s pridanej hodnoty inému platiteľovi. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní

stavebných prác má zlepšiť ekonomickú situáciu a eliminovať podvody v tomto sektore.

Finančná správa zverejnila okruh oblastí, ktorých sa zmena týka a naopak tých, ktorých nie.

pre okruhy kliknite tu: OKRUH OBLASTÍ KTORÝCH SA TÝKA ÚPRAVA