Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Prenájom na živnosť a mimo nej

Nehnuteľnosť je možné prenajať na živnosť, ale i mimo nej. V dnešnom článku sa priblížime problematike, ktoré súvisia s prenájmom nehnuteľnosti. Dôležité je  správne určiť, či je prenájom predmetom podnikania alebo nie.

Prenájom môže aj nemusí mať charakteristiku živnosti. Realizovať aktivity tohto charakteru je možné aj bez založenia živnosti, ale iba v tom prípade, ak prenajímateľ neposkytuje ďalšie služby, ale napríklad iba údržbu nehnuteľnosti. Čo sa týka legislatívy – konkr. 455/1991 Z. z., tá charakterizuje prenájom nehnuteľností ako aktivitu, ktorá je živnosťou. Taktiež prenájom garáží je považované z pohľadu legislatívy za živnosť, avšak má určité obmedzenia. O živnosť ide aj vtedy, ak odstavné plochy majú kapacitu pre viac ako 5 vozidiel, ktoré patria iným osobám než majiteľovi nehnuteľnosti.

Ak tieto skutočnosti nevznikli, podnikať sa dá aj bez otvorenia živnosti. Nie je to však úplne živelné. Povinnosťou prenajímateľa je byť registrovaný na príslušnom daňovom úrade a disponovať kartičkou s údajom DIČ. Výnimku tvorí prenájom pozemku, pretože ak ho prenajíma fyzická osoba, vtedy DIČ nie je potrebné. Nehnuteľnosť teda môže prenajímať aj osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú aktivitu.

Najdôležitejšie je vedieť, akým príjmom sú prostriedky z prenájmu, pretože tieto príjmy sa zdaňujú inak, ako príjmy z klasického podnikania. Výhodou príjmu z prenájmu je, že nevzniká povinnosť platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Zdaňovať sa ale dajú iba preukázateľne vynaložené náklady, ktoré vznikli v súvislosti s týmito aktivitami. To znamená, že prenajímateľovi vzniká povinnosť viesť daňovú evidenciu. Bez živnosti si však nemôže vyčísliť daňovú stratu a ani uplatniť stratu z minulých rokov. Prenajímateľa bez živnosti sa netýkajú ani nezdaniteľné časti základu dane, možno však počítať s oslobodením od dane do výšky 500 EUR.

Ak predmet prenájmu je súčasťou živnosti, je nutné, aby prenajímateľ hradil odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Výhodou je, že pre tieto príjmy platí to isté ako pre živnosť. To znamená, že si môžu uplatniť paušálne výdavky, ktoré sa zvýšia na hodnotu 60 %, maximálne však na hodnotu 20 000 EUR. Živnostník má tiež možnosť vyčísliť daňovú stratu, alebo uplatniť si stratu z minulých rokov. Takáto osoba si tiež môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.