Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odvody konateľa 2017

Postavenie konateľa v spoločnosti v súvislosti s jeho odmeňovaním môže mať niekoľko variantov. Konateľ môže v spoločnosti byť pravidelné odmeňovaný, nepravidelne odmeňovaný, alebo môže mať postavenie bez nároku na odmenu za výkon jeho funkcie.

V prípade jednoosobových spoločnostiach je celkom bežné, že konateľ má zastúpenie ako osoba bez nároku na odmenu. Takáto osoba nehradí odvody na sociálne poistenie, pretože za výkon svojej funkcie nepoberá žiadne prostriedky. Čo sa týka zdravotnej poisťovne – tam si odvody hradí ako klasický samoplatiteľ, čo v praxi znamená, že si hradí minimálny mesačný odvod, ktorý je na rok 2017 stanovený vo výške 61,81 EUR. Takáto osoba si ako príjem stanovuje len podiel na zisku spoločnosti.

Konateľ, ktorý vo svojej spoločnosti má pravidelnú odmenu za výkon svojej funkcie, má možnosť uplatňovať si nezdaniteľnú časť základu dane – pre rok 2017 bola stanovená vo výške 3 803,33 EUR. Účtovníčka takúto osobu registruje na Sociálnu poisťovňu na odvody pre nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Odvody na úrazové a garančné poistenie sa v tomto prípade nehradia.

V prípade, že ide o variant – konateľ s nepravidelnou odmenou, tento príjem sa považuje za aktívny, kde si môže takáto osoba uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Účtovníčka prihlási takúto osobu len na dôchodkové poistenie. Z takejto odmeny sa nehradí nielen poistenie na úrazové a garančné poistenie, ale ani na nemocenské.

V prípade, že je konateľ riadnym zamestnancom vo firme (a teda má podpísanú pracovnú zmluvu), jeho status je rovnaký ako u riadneho zamestnanca a teda je registrovaný na Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni. Osoba je riadne a plnohodnotne poistená pred všetkými orgánmi.

V praxi môže nastať ešte situácia, že konateľ nie je spoločníkom v spoločnosti. Ak nie je dohodnutá za výkon jeho funkcie odmena, jeho príjmom je podiel na zisku. Od 2017 takáto osoba bude hradiť zrážkovú daň vo výmere 7 % a nehradí zdravotné odvody. Ak bol zisk spoločnosti vytvorený ešte v starom roku (2016) a podiel sa vyplatil v novom roku (2017), tak sa podiel nezdaní, ale uhradí sa jeho 14 % zdravotný odvod.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.