Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daň z motorových vozidiel 2017

Nakoľko sa blíži začiatok nového roka, s ním je spojené podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za predošlý rok. Od roku 2015 boli sadzby dane zjednotené v rámci celého Slovenska. Prílohu č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel č. 361/2014 Z.z. tvoria ročné sadzby a podľa nej sú kategórie vozidiel rozdelené na tri skupiny:

  • kategória vozidiel L, M a N – kde je jediným zdrojom energie elektrina
  • osobné vozidlá a
  • úžitkové vozidlá.

Tie vozidlá, u ktorých je jediným zdrojom elektrina, je ročná sadzba v hodnote 0 EUR. Ročná sadzba pri osobných vozidlách sa určuje na základe objemu valcov motora. Pri úžitkových vozidlách sa ročná sadzba dane určuje podľa počtu náprav a celkovej hmotnosti.

V niektorých prípadoch môže nastať, že sa sadzba dane buď zvýši alebo zníži. Tento prípad sa upravuje v závislosti od času, ktorý uplynul od dátumu prvej evidencie príslušného vozidla. Ide o rok výroby, ktorý sa nachádza v Osvedčení o evidencii. V zmysle legislatívy sa ročná sadzba zníži nasledovne o:

  • 25 % v priebehu prvých 36 kalendárnych mesiacov
  • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
  • 15 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

V priebehu nasledujúcich 36 mesiacov bude použitá ročná sadzba dane, ktorá tvorí Prílohu č. 1 (viď vyššie). V praxi to bude znamenať, že neupravená sadzba dane sa použije po ukončení 108 mesiacov od prvej evidencie vozidla až do ukončenia 144 mesiacov.

Po ukončení 36 mesiacov sa ročná sadzba dane zvýši o:

  • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a
  • 20 % pri vozidlách, ktoré sú staršie ako 156 kalendárnych mesiacov.

Ako je to v prípade hybridných vozidiel, CNG alebo LNG? Ročná sadzba dane sa pri tomto type pohonu znižuje o 50 % Taktiež vozidlá, ktoré sa používajú v rámci kombinovanej dopravy majú sadzbu dane zníženú o ďalších 50 % v prípade, že sa použili minimálne 60 krát počas príslušného zdaňovacieho obdobia.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.