Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Elektronické colné konanie od 01. 05. 2017

Legislatíva na Slovensku udeľuje od 01. 05. 2017 povinnosť realizovať elektronické colné konanie v prípade, ak zásielka bude prichádzať z tretích krajín prostredníctvom súkromnej kuriérskej spoločnosti a ak táto zásielka bude mať hodnotu viac ako 22 EUR. Uvedený proces bude občan povinný teda zrealizovať v prípade, ak ho nebude doručovať Slovenská pošta. Existuje však možnosť, že občan splnomocní prepravcu na tento úkon, avšak je nutné počítať s príplatkom za takúto službu. Takáto povinnosť vzniká rovnako aj pre spoločnosti v prípade, že službu nebude realizovať Slovenská pošta.

Ako takéto colné konanie bude vyzerať? V prvom rade je nutné počítať s určitými formalitami – a teda disponovať elektronickým podpisom, ktorý je možné získať zadarmo a to prostredníctvom nového elektronického občianskeho preukazu. Následne je občan povinný zaregistrovať sa na Centrálnom elektronickom priečinku a požiadať o zápis do Centrálneho registra finančnej správy. Tie spoločnosti, ktoré už v súčasnosti využívajú službu elektronického colného konania vo vývoze, tranzite a pri posielaní predbežných colných vyhlásení, tento krok nemusia opakovať. Elektronická prevádzka systému eDovoz už začala 11. júla minulého roka, avšak teraz v máji uplynul čas na to, aby sa firmy prispôsobili elektronickému spôsobu doručovania. Od mája bude colný úrad preberať vyhlásenia v listinnej podobe a to iba v prípade havarijného postupu.

Elektronická komunikácia je povinná aj pre držiteľov povolení, ktorí realizujú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, kedy tovar nie je fyzicky prepravný na colný úrad, ale prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu. V súčasnosti ešte stále platí prechodné obdobie, ktoré však skončí dátumom 01. 07.

V prípade, že subjekty majú problém s colným konaním, stránka Finančnej správy SR zverejnila kontakty, kde je možné sa na túto problematiku opýtať, nakoľko aj zástupcovia Finančnej správy SR sú si vedomí, že proces nie je jednoduchý.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.