Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Infolist – daňové priznania za 2016

Do konca minulého týždňa (31. 03. 2017) bol riadny termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmu pre fyzické a právnické osoby. Niektoré osoby využili na podanie papierovú formu a iné (primárne platcovia dane z pridanej hodnoty) využili elektronický spôsob. Tento rok bola možnosť aj podania tzv. drive-in, čo v praxi mohli využiť osoby podávajúce svoje priznanie prostredníctvom mobilnej kancelárie a to tak, že nemuseli opustiť svoje vozidlo. Táto novinka bola zavedená len na Ševčenkovej ulici v Bratislave, a to z dôvodu dlhodobého nepriaznivého parkovania. Tento krok využilo viac ako 2 000 daňovníkov. Finančná správa s cieľom zvládnuť pracovný stres rozšírila klientske centrum, kde sa mohli daňové priznania podať a to na Tomášikovej ulici v Bratislave a v Košiciach v budove Magistrátu mesta Košice. Úspech žal tiež krok a to preberanie priznaní mimo sídiel daňových úradov, a to vo viac ako 50-tich obciach po celom Slovensku.

Finančná správa informovala širokú verejnosť, že aj tento rok zvládli tento pracovný nápor bez akýchkoľvek problémov, v rámci organizácie preberania daňových priznaní. Klienti, ktorí osobne navštívili daňové úrady zhodnotili tentoročný nápor za „dobre zvládnutý a veľmi promptný – bez dlhej čakacej doby“.

Ako každý rok, aj tento rok najviac daňových priznaní bolo daňový úradom doručených práve v posledný deň a to 31. 03. 2017. Tento rok podali spoločnosti a osoby o asi 5 tis. elektronicky podávaných daňových priznaní viac ako v porovnaní s rokom 2016.

V súčasnosti daňové úrady čakajú ešte na tie daňové priznania, ktoré poslali subjekty poštou. Čo sa týka odkladu daňových priznaní, tento krok využilo uvedenú možnosť rekordný počet subjektov – a to takmer  93 tisíc, čo je o 1/3 viac, ako keď porovnáme rok 2016. Súčasný stav však hovorí o 75 % už podaných daňových priznaní, v porovnaní s minulým rokom. Ide o cca 882 tisíc daňových priznaní z celkového počtu asi 1,2 milióna.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.