Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Pozastavenie živnosti

Pozastavenie živnosti – ako na to

V zmysle živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. má podnikateľský subjekt možnosť svoju živnosť na určitý časť pozastaviť. Ide o obdobie minimálne 6 mesiac a maximálne 3 roky. V tomto časovom horizonte nemôže osoba realizovať svoje podnikateľské aktivity. Osoba však môže svoju živnosť pozastaviť až s účinnosťou dňa doručenia formulára o Oznámení o pozastavení živnosti.

Samotné pozastavenie živnosti môže osoba oznámiť osobne na príslušnom živnostenskom úrade v zmysle svojho trvalého pobytu alebo elektronicky – na www.slovensko.sk, kde však musí disponovať elektronickým občianskym preukazom a zaručeným elektronickým podpisom. Poplatok za osobné podanie je 4 EUR a prostredníctvom www.slovensko.sk je poplatok polovičný – t.j. 2 EUR.

Aké sú však oznamovacie povinnosti podnikateľa?

  • Sociálna poisťovňa. Netreba zabudnúť do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti o pozastavení živnosti oboznámiť o tejto skutočnosti pobočku príslušnej Sociálnej poisťovne buď osobne alebo listom. Prostredníctvom formulára Registračný list FO uvedie skutočnosť o pozastavení živnosti – zaškrtne políčko „prerušenie“ a vyplní svoje osobné údaje. V dolnej časti uvedie dátum, kedy sa táto skutočnosť stáva právoplatnou na základe rozhodnutia. Pozn. osoba počas pozastavenia živnosti nehradí odvody do Sociálnej poisťovne.
  • Zdravotná poisťovňa. Čo sa týka zdravotnej poisťovne – tú je nutné informovať do 8 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti prostredníctvom formulára Oznámenie platiteľa poistného – buď osobne alebo listom.
  • Daňový úrad. S daňovým úradom je to trochu komplikovanejšie, v prípade, že podnikateľ bol platca DPH, pretože je povinný elektronicky požiadať o zrušenie registrácie pre DPH do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti a to do 10 dní od prevzatia rozhodnutia o zrušení registrácie. Úradu musí tiež vrátiť osvedčenie o registrácií (kartička IČ DPH). Ak podnikateľ nebol platca DPH, tak do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti o zrušenie registrácie na daň z príjmov a do to 15 dní od prevzatia rozhodnutia musí taktiež vrátiť úradu osvedčenie o registrácií (kartička DIČ).
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.