Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nová podpisová politika – Finančná správa SR

Na základe neustálej rozšírujúcej sa aktualizácie všetkých internetových prehliadačov, Finančná správa SR rozšírila možnosti pre podpisovanie dokumentov zaslaných elektronickou formou a to s pomocou občianskeho preukazu. Tieto zmeny sa dotýkajú osôb, ktoré využívajú operačné systémy Linux a macOS, resp. prehliadače ako sú Firefox, Opera, Safari, Edge alebo Chrome.

Stránka Finančnej správy SR zverejnila nové verzie softvéru, ktorý je nevyhnutný pre podpisovanie dokumentov a to prostredníctvom občianskeho preukazu. Tie osoby, ktoré používajú pri podpisovaní dokumentov možnosť tzv. dohody o elektronickom doručovaní medzi nimi a daňovým úradom sa táto novinky netýka, ako aj osôb, ktoré používajú možnosť zaručeného elektronického podpisu.

Osoby, ktoré sa rozhodnú využiť túto novinku si musia stiahnuť a nainštalovať aktuálny softvér, najmä aplikáciu D.Launcher, ktorý sa nachádza na stránke Finančnej správy. Pri aktualizáciách prehliadača Chrome vznikol s podpisovaním dokumentov problém, pretože aplikácia D.Launcher s týmto prehliadačom nespolupracovala. V tomto momente je teda na stránke Finančnej správy SR aktuálna verzia, ktorá následne umožní podpísať dokumenty aj v prehliadači Chrome. Po inštalácií by teda podpisovanie nemal byť žiaden problém. Na všetky kroky je možné využiť príručky či návody, ktoré stránka Finančnej správy ponúka. Návody sa tiež nachádzajú aj na stránke www.slovensko.sk.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.