Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Povinnosť e-schránok opäť v predĺžení

Podnikateľov si dovoľujeme informovať o ďalšom možnom predĺžení na vybavenie si povinných e-schránok, ktorá vyplynula z príslušnej legislatívy. Tentokrát by malo ísť o predĺženie do termínu 30. 06. 2017, vyplývajúc z novely zákona o e-Governmente. Novela by mala nadobudnúť účinnosť dňa 31. 12. 2016. Zmenu však musí ešte schváliť parlament SR.

K takémuto predĺženiu neprišlo na Slovensku však po prvýkrát. Zákon sa už predlžoval pred dvoma rokmi, avšak zákonodarci sa už vyjadrujú k novele tak, že tentokrát pôjde o posledné predĺženie. Či tomu tak skutočne bude, ukáže až čas. Predseda vlády SR dodal, že podnikatelia, ktorí si e-schránku už aktivovali, budú od 01. 01. 2017 komunikovať s úradmi elektronicky.

Z akého dôvodu prišlo k opätovnému predĺženiu? Slovenská obchodná a priemyselná komora argumentuje, že dôvodom je nepripravenosť zo strany podnikateľov na novinku. Materiál vydaný Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu argumentuje nedostatočným počtom vybavených občianskych preukazom s tzv. kódom eID zo strany štatutárov firiem, a to na úrovni 25 %.

Spoločnosť Digital.Slovensko, vidí hlavný problém v tom, že štát nedokázal presvedčiť podnikateľov o výhodnosti elektronických schránok a navyše informatizácia vraj bola nedostatočná. Navyše ani všetky úrady nedokážu komunikovať s podnikateľskou sférou elektronicky, čo je viac ako zarážajúce.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.