Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Paušálne výdavky v 2017

Ako sme už upozorňovali našich čitateľov v našom článku – https://www.uctujto.sk/zmeny-pausalnych-vydavkoch-2017/, s novým rokom 2017 prišli zmeny týkajúce sa paušálnych výdavkov. Komu sa však skutočne oplatia?

Od 01. 01. 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z., vďaka ktorej nastanú 3 markantné zmeny v paušálnych výdavkoch. Ide o:

  • navýšenie sadzby paušálnych výdavkov na hodnotu 60 % (z pôvodných 40 %)
  • zrušenie mesačnej hranice paušálnych výdavkov v hodnote 420 EUR
  • navýšenie ročnej sadzby sumy paušálnych výdavkov z hodnoty 5 040 EUR na hodnotu 20 tis. EUR

Paušálnej výdavky vo výške 20 tis. EUR si môžu tak uplatniť samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré budú mať v 2017 príjmy, ktoré nepresiahnu hodnotu 33 333,34 EUR. Ročný limit v roku 2016 bol 5 040 EUR v prípadoch, ak sa aktivita realizovala počas celého kalendárneho roka. Od 01. 01. 2017 je v platnosti, že hodnota paušálnych výdavkov nezahŕňa hodnotu uhradených odvodov do Sociálnej a tiež príslušnej zdravotnej poisťovne. Takéto odvody, ktoré boli uhradené, je nutné vedieť preukázať relevantným dokladom (napríklad výpisom z bankovej inštitúcie, kde je jasný dôkaz o prevode z bankového účtu).

Paušálne výdavky sa oplatí teda uplatňovať 2 typom živnostníkom a to:

  • tým, ktorých reálne výdavky sú nižšie ako paušálne a
  • tým, ktorí majú o niečo vyššie výdavky ako sú tie paušálne, avšak z dôvodu úspory nákladov na účtovníka sa im neoplatí uplatňovať si reálne náklady.

Medzi takéto prípady môžu patriť živnostníci, ktorí realizujú napríklad duševnú prácu, alebo herci, IT programátori a pod. Oplatiť sa takýto typ výdavkov môže aj pre živnostníkov, ktorých daňové plánovanie je označené za „útočné“, a teda že sa využívajú nedokonalosti a nejasnosti v danej legislatíve.

Globálne teda môžeme konštatovať, že v porovnaní so starým rokom sa paušálne výdavky v roku 2017 oplatí uplatňovať živnostníkom, ktorí buď majú príjmy viac ako je hodnota 12 600 EUR alebo tým, ktorí budú podnikať iba pomerne v časti roku 2017.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.