Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmeny v paušálnych výdavkoch 2017

Zmeny v paušálnych výdavkoch 2017

V súčasnosti je horúcou témou zmena paušálnych výdavkov pre samostatne zárobkovo činné osoby zo súčasných 40 % na 60 %. Návrh na uvedené zvýšenie je zatiaľ schválené iba zo strany vlády SR po dohode s koaličnou radou. Verdikt tejto problematiky bude parlament schvaľovať v priebehu mesiaca november.

O čo by malo podrobnejšie ísť? Maximálna hranica paušálnych výdavkov by mala stúpnuť zo súčasných 5 040 EUR/ročne na 20 000 EUR/ročne. Vo svojich paušálnych výdavkov si budú môcť samostatne zárobkovo činné osoby uplatniť aj reálne uhradené zdravotné a sociálne poistenie, čo by v praxi pre nich malo znamenať nižšie dane a zároveň aj nižšie odvody, ktoré by mali hradiť do príslušnej zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Prvýkrát by sa dane mali znížiť pri navrhovaných vyšších paušálnych výdavkoch v roku 2018, keď samostatne zárobkovo činné osoby budú podávať daňové priznania spätne za rok 2017. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré používajú paušálne výdavky by mali nižšie  odvody na sociálne poistenie najskôr od termínu 01. 07. 2018. Ak samostatne zárobkovo činná osoba využila možnosť odloženia podania daňového priznania, preddavky na odvody do zdravotnej poisťovne by sa znížili od januára 2019.

Ak si samostatne zárobkovo činné osoby v daňovom priznaní uplatnia tzv. nezdaniteľnú časť základu dane iba na svoju osobu (čo v praxi znamená, že manželka má riadne zamestnanie), tak tieto osoby pri ročnom hrubom príjme cca. do 16 000 EUR neuhradia žiadnu daň z príjmu. Mesačne by tieto osoby mohli v hrubom zarobiť do sumy 1 333 EUR.

Zdravotné odvody

Od roku 2018 by samostatne zárobkovo činné osoby  nemuseli ušetriť len na dani z príjmov, ale tiež  môžu očakávať preplatok na zdravotných odvodoch. V prípade, že v roku 2017 by mala osoba príjmy v hrubom 16 000 EUR, hradila by odvod na zdravotné poistenie 86 EUR. Celkom by tak v roku 2017 uhradila sumu 1 032 EUR. Počas druhej polovice roku 2018 by osobe bolo vykonané ročné zúčtovanie na zdravotné poistenie. V daňovom priznaní by si osoba uplatnila 60 % výdavky z hodnoty 16 000 EUR, z čoho tvorí 9 600 EUR paušálne výdavky. Výška základu dane by bola 6 400 EUR (neponížené o uhradené odvody na zdravotné a sociálne poistenie). Vymeriavací základ pri uvedenom základe dane by bol 359 EUR. Osoba by sa tak dostala na hranicu minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý v roku 2017 bude v hodnote 441,5 EUR. Pri tejto hodnote sú minimálne odvody na zdravotné poistenie 61,81 EUR. Nakoľko bude osoba povinná  hradiť odvody na zdravotné poistenie minimálne 61,81 EUR, čo predstavuje sumu 741,72 EUR, vyjde mu preplatok cca. 290 EUR.

Sociálne odvody

Viditeľný pokles by osoba s ročným príjmom 16 000 EUR v hrubom zaznamenala aj pri odvodoch na sociálne poistenie. Od júla 2018 by pri základe dane za rok 2017 vo výške 6 400 EUR uhradila odvody na sociálne poistenie v minimálnej hodnote cca. 151 EUR.

Tak, ako to bolo pri odvodoch na zdravotné poistenie, aj pri sociálnom poistení by vymeriavací základ v hodnote 6 400 EUR vyšiel nižší. Do konca mesiaca jún 2018 by osoba hradila odvody na sociálne poistenie v hodnote 204 EUR. Od mesiaca júl 2018 by to bolo cca. o 53 EUR menej.

 

 

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.