Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odvody do zdravotnej poisťovne od 01.01.2016

Odvody do zdravotnej poisťovne od 01.01.2016

Od 01.01.2016 sa všetkým podnikateľom mení výška preddavku na zdravotné poistenie. Podnikatelia, ktorí podnikali ešte v predošlých rokoch, vypočítala ich príslušná zdravotná poisťovňa novú sumu preddavku na tento rok a to podľa základu dane z príjmov z podnikania, vyplývajúc z daňového priznania za rok 2014.

S príchodom nového roka sa stanovilo, že pri určovaní vymeriavacieho základu, ktorý slúžil na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie sa k základu dane za 2014 spätne pripočítajú sociálne a zdravotné odvody, ktoré podnikateľ hradil v 2014. Pri výpočte vymeriavacieho základu sa základ dane vydelil koeficientom 1,486. Tým podnikateľom, ktorí si otvorili podnikanie v roku 2015, zdravotná poisťovňa nemala z čoho vypočítať preddavky na poistenie v roku 2016, a teda podnikatelia si tiež musia zvýšiť minimálne odvody na zdravotné poistenie.

S nárastom minimálneho vymeriavacieho základu sa zvyšujú minimálne preddavky na zdravotné poistenie zo súčasných 57,68 EUR na 60,06 EUR. Podnikateľom so zdravotným postihnutím sa preddavok na zdravotné poistenie zvyšuje z pôvodných 28,84 EUR na 30,03 EUR. Prvýkrát musia podnikatelia nové navýšené preddavky hradiť do termínu 08.02.2016 (za január 2016).

Čo sa týka maximálneho preddavku poistného, ten sa z pôvodnej sumy 576,8 EUR navyšuje na novú hodnotu 600,6 EUR. Podnikateľom so zdravotným postihnutím sa suma navyšuje z 288,4 EUR na 300,3 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.