zdravotná poisťovňa
všeobecná zdravotná poisťovňa

Odvody do zdravotnej poisťovne od 01.01.2016

Odvody do zdravotnej poisťovne od 01.01.2016

Od 01.01.2016 sa všetkým podnikateľom mení výška preddavku na zdravotné poistenie. Podnikatelia, ktorí podnikali ešte v predošlých rokoch, vypočítala ich príslušná zdravotná poisťovňa novú sumu preddavku na tento rok a to podľa základu dane z príjmov z podnikania, vyplývajúc z daňového priznania za rok 2014.

S príchodom nového roka sa stanovilo, že pri určovaní vymeriavacieho základu, ktorý slúžil na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie sa k základu dane za 2014 spätne pripočítajú sociálne a zdravotné odvody, ktoré podnikateľ hradil v 2014. Pri výpočte vymeriavacieho základu sa základ dane vydelil koeficientom 1,486. Tým podnikateľom, ktorí si otvorili podnikanie v roku 2015, zdravotná poisťovňa nemala z čoho vypočítať preddavky na poistenie v roku 2016, a teda podnikatelia si tiež musia zvýšiť minimálne odvody na zdravotné poistenie.

S nárastom minimálneho vymeriavacieho základu sa zvyšujú minimálne preddavky na zdravotné poistenie zo súčasných 57,68 EUR na 60,06 EUR. Podnikateľom so zdravotným postihnutím sa preddavok na zdravotné poistenie zvyšuje z pôvodných 28,84 EUR na 30,03 EUR. Prvýkrát musia podnikatelia nové navýšené preddavky hradiť do termínu 08.02.2016 (za január 2016).

Čo sa týka maximálneho preddavku poistného, ten sa z pôvodnej sumy 576,8 EUR navyšuje na novú hodnotu 600,6 EUR. Podnikateľom so zdravotným postihnutím sa suma navyšuje z 288,4 EUR na 300,3 EUR.