Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odvody do Sociálnej poisťovne od 01.01.2016

Odvody do Sociálnej poisťovne od 01.01.2016

Pre podnikateľov sa od 01.01.2016 ako každý rok zvyšuje minimálny a aj maximálny vymeriavací základ pre úhradu poistného na sociálne poistenie. Taktiež vrastie minimálna a maximálna výška poistného, ktorú sú podnikatelia povinní hradiť.

Čo sa týka minimálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sú podnikatelia povinní hradiť poistné na sociálne poistenie, vláda ho od 01.01.2013 stanovila ako 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred 2 rokov. Výsledkom je fakt, že minimálny vymeriavací základ na úhradu sociálnych odvodov pre podnikateľov sa navýši z pôvodných 412 EUR na hodnotu 429 EUR. Navýšenie minimálneho vymeriavacieho základu v praxi znamená nárast minimálneho poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie z pôvodných 136,57 EUR na 142,2 EUR. Prvýkrát túto sumu podnikatelia budú hradiť najneskôr dňa 08.02.2016 (za január 2016). Čo sa týka maximálneho vymeriavacieho základu, ten sa z pôvodnej hodnoty 4120 EUR navýšil na 4290 EUR. Tento nárast taktiež súvisí s navýšením priemernej mzdy.

Z dôvodu navýšenia maximálnych vymeriavacích základov sa od začiatku roka tiež upravuje maximálne mesačné poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie. Tohtoročná maximálna suma poistného na dôchodkové poistenie vzrástla z hodnoty 1184,5 EUR na 1233,37 EUR. Na nemocenské poistenie sa suma zvýšila z pôvodných 181,28 EUR na 188,76 EUR. Spolu ide o nárast z pôvodných 1365,78 EUR na 1422,13 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.