Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Elektronické zasielanie ELDP

Elektronické zasielanie ELDP

Za účelom zníženia administratívnej záťaže Sociálna poisťovňa pripravila od januára 2016 možnosť elektronického zasielania evidenčného listu dôchodkového poistenia (ďalej ako ELDP). Od 04.01.2016 budú tak môcť zamestnávatelia posielať ELDP aj elektronicky. Doposiaľ tak mohli robiť výlučne prostredníctvom papierových formulárov, čo bolo v mnohých ohľadoch neflexibilné a administratívne náročné.

Povinnosť elektronického zasielania ELDP bude zaviesť od počtu zamestnancov zamestnávateľa a bude upravovaná nasledovne:

  • Od 04.01.2016 – 30.06.2016 – je prechodné obdobie, kedy môžu zamestnávatelia podávať ELDP buď papierovo alebo elektronicky (pre zamestnávateľov, ktorí majú 20 zamestnancov a menej je prechodné obdobie predĺžené do 31.12.2016)
  • Od 01.07.2016 – povinné odosielanie ELDP v elektronickej podobe pre zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 20 zamestnancov
  • Od 01.01.2017 – povinné zasielanie ELDP pre všetkých zamestnávateľov.

Zamestnávatelia nemusia osobne navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, pretože táto možnosť je automaticky nastavená po prihlásení sa do svojho konta – záložka „Manuálny vstup – Evidenčný list dôchodkového poistenia“. Podľa Sociálnej poisťovne získajú vďaka uvedenému zamestnávatelia kontrolu nad zaslanými dokumentmi, ako aj históriu už zaslaných dokumentov pre evidenčné účely.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.