Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nová služba Sociálnej poisťovne – zamestnávatelia 2017

Dňa 28. 12. 2016 spustila Sociálna poisťovňa skúšobnú prevádzku novej služby pre zamestnávateľov. Uvedená služba spočíva v tom, že Sociálna poisťovňa bude upozorňovať zamestnávateľov formou SMS správ alebo e-mailom, že neodovzdali posledné aktuálne mesačné výkazy poistného. Ostrá prevádzka novej služby sa začala už v tomto mesiaci (január 2017), kde bude Sociálna poisťovňa zamestnávateľov upozorňovať na to, že neodovzdali mesačný výkaz poistného ešte spätne za mesiac november 2016.

Upozornenia formou SMS správ alebo e-mailom dostanú len tí zamestnávatelia, ktorí majú v Sociálnej poisťovni nahlásené svoje aktuálne kontaktné údaje. Preto je dôležité, aby boli kontaktné údaje pravidelne kontrolované, prípadne aktualizované z titulu odstránenia problémov, ktoré by mohli viesť k pokute až do výšky 16 596, 96 EUR, ktorú môže Sociálna poisťovňa uložiť za nesplnenie si uvedenej povinnosti. Zmenu, doplnenie alebo aktualizáciu kontaktných údajov môže každý zamestnávateľ nahlásiť na pobočke Sociálnej poisťovne, alebo prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk.

Čo je mesačný výkaz? Mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac je povinný podávať každý zamestnávateľ. Mesačný výkaz sa dá definovať ako prehľad všetkých aktivít, absencií, denných a týždenných záznamov zvoleného zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný predložiť každý mesačný výkaz v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to v členení na jednotlivých zamestnancov a typy poistenia. Sociálna poisťovňa však môže vydať výzvu, kedy je zamestnávateľ povinný predložiť podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Ak sa zamestnávateľ rozhodne zmeniť deň určený na výplatu príjmov zamestnancov, má povinnosť aj v mesačnom výkaze  uviesť zmenený deň určený na výplatu príjmov jeho zamestnancov. Z praxe však môžeme tvrdiť, že všetky zmeny týkajúce sa zamestnancov je zamestnávateľ povinný Sociálnej poisťovni písomne/elektronicky oznamovať.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.