Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Neziskové organizácie získajú skoro 25 mil. EUR

Neziskové organizácie získajú skoro 25 mil. EUR

 

Podľa informácie z Finančnej správy SR takmer 133 tisíc daňových subjektov, ktoré

podali svoje daňové priznania, prejavilo záujem darovať subjektom uvedeným v zozname

prijímateľov za rok 2013 percentuálnu časť zo svojich daní.

 

Právnické či fyzické osoby vo svojich priznaniach uviedli, že chcú neziskovým

organizáciám, nadáciám, občianskym združeniam venovať hodnotu vo výške 24 650 000

EUR. Uvedená hodnota sa môže ešte zvýšiť, nakoľko Finančná správa SR nespracovala

kompletne všetky daňové priznania. Mnohí daňovníci si totižto požiadali o odklad podania

daňového priznania. Z tohto dôvodu si odložili možnosť darovať neziskovým organizáciám

podiel zo zaplatenej dane.

 

Spoločnosti mohli venovať podiel vo výškach 1,5 % alebo 2 % zo zaplatených daní.

Osoby, ktoré podávali daňové priznania typu A alebo B mohli neziskovým organizáciám

darovať buď 2 % alebo 3 %. Neziskové organizácie obdržia tieto finančné prostriedky na

svoje bankové účty do termínu 30. 06. 2014. Je však dôležité, aby mali do tohto termínu

vysporiadané všetky záväzky s daňovým úradom.

Ako sme už uviedli v predošlých článkoch, počet občianskych združení, nadácií

a iných neziskových organizácií každým rokom narastá. Z tohto dôvodu počet prijímateľov

za posledné roky má tiež rastúcu tendenciu. Kým v roku 2002 bolo v evidencií asi 4 000

uchádzačov o 2 % z daní, v minulom roku ich bolo 11 120. Rovnako sa pravidelne zvyšovala

aj hodnota poukázaných podielov. Tá sa z vyše troch mil. vyšplhala na vyše 55 mil. v roku

2009, kedy dosiahla najvyššiu hodnotu. V minulom roku subjekty poukázali prijímateľom

takmer 47 mil. EUR.

 

Podľa Finančnej správy SR medzi najväčších prijímateľov pomoci patrili Nadácia

Pontis, Nadácia Orange, Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Nadácia Tatrabanky, Dobrý Anjel, n.o.,

Plamienok n.o. a iné.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.