Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daň z pridanej hodnoty a pohonné látky

DPH a pohonné látky

V uvedenom článku sa pokúsime priblížiť k častej problematike daňovníkov, ktorý disponujú motorovým vozidlom (evidovanom v majetku firmy). Daňovník má možnosť sa rozhodnúť, akým spôsobom si pohonné látky zahrnie do výdavkov. Ako je to však v prípade paušálnych výdavkov?

Jednou z možností pre daňovníka je uplatnenie si paušálnych výdavkov do výšky 80 %, z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok v príslušnom zdaňovacom období ak:

– je výdavok vynaložený na dosiahnutie a udržanie príjmov a je riadne zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencií,

– výdavky za nákup pohonných hmôt musí zodpovedať počtu najazdených kilometrov (podľa stavu tachometra) na začiatku a aj na konci príslušného zdaňovacieho obdobia,

– netreba zabudnúť, že motorové vozidlo musí byť v prípade tohto postupu zahrnuté do obchodného majetku daňovníka. Akceptovateľné je aj také motorové vozidlo, ktoré je prenajaté alebo v lízingu.

Daňovník, ktorý používa svoje motorové vozidlo výlučne na podnikanie a chce si uplatniť výdavky vo výške 80 %, avšak nevedie si knihu jázd, nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účel podnikania. Takáto osoba teda nemá nárok na odpočet dane v plnej výške. V tomto prípade môže daňovník odpočítať daň z nakúpených látok najviac do výšky 80 % zaplatenej dane. Ak daňovník bude disponovať knihou jázd, vzniká mu nárok na odpočet dane v plnej výške.

Daňovník, ktorý používa motorové vozidlo aj na súkromné účely, si nemôže odpočítať daň na pohonné látky, ktoré boli používané aj súkromne. Daň si je možné odpočítať len z hodnoty látok, ktoré boli použité výlučne na účely podnikania.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.