Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Nezabudli ste zverejniť z 2 {9267357055e202343eb4d5c294df2d45a76027e675decfd4110dd8752878f2ed} podielu zaplatenej dane?

Nezabudli ste zverejniť z 2 % podielu zaplatenej dane?

Všetci prijímatelia, ktorí v roku 2013 dostali na svoj bankový účet 2 % z podielu zaplatenej dane viac ako 3 319,39 EUR musia použiť tieto finančné prostriedky do konca roka 2014 a následne do 31. 05. 2015 zverejniť v Obchodnom vestníku. Pri zverejňovaní sa uvádza presná špecifikácia použitia tohto podielu.

Ako však správne postupovať? Hneď na úvod upozorňujeme, že zverejňovanie do Obchodného vestníka sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na portáli Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej MS SR). Následne je nutné zistiť, či ste:

  • registrovaný subjekt alebo
  • je potrebné vykonať registráciu.

V prípade, že ste registrovaným užívateľom portálu, je nutné sa prihlásiť pred samotným zverejňovaním.

V prípade, že nie ste registrovaným užívateľom, pri registrácií spoločnosti uvediete svoju e-mailovú adresu, kde Vám bude doručené registračné číslo. Následne Vám MS SR pridelí registračné číslo, ktoré Vám doručí poštou do vlastných rúk, ale je možné si ho vyzdvihnúť aj osobne v Bratislave. Keď budete mať pridelené registračné číslo, je nutné ho na portáli aktivovať.

Vytvorenie podania

V prvom kroku zvolíte možnosť nového podania, kde si zvolíte typ podania. Názov prijímateľa podielu zaplatenej dane musí byť rovnaký s názvom, pod ktorým je prijímateľ zaregistrovaný u notára. Ak máte pridelené číslo SID, pripravte si ho, budete ho pri zverejňovaní potrebovať. Po vypísaní všetkých údajov (adresa, meno štatutára a iné) sa podanie uloží a je pripravené na odoslanie. Podanie bolo v tomto kroku len pripravené na podanie ale nie zverejnené v Obchodnom vestníku. Aby bolo podanie zverejnené, je potrebné ho označiť na začiatku riadku a nižšie zakliknúť možnosť „podať na zverejnenie“ a následne kliknúť na „vykonať akciu“. Stav celej žiadosti sa zmení na „Odoslaná na zverejnenie – nezaplatená“.

Úhrada správneho poplatku

Následne po zverejnení žiadosti Vám na e-mail budú doručené údaje k platbe. Za zverejnenie použitia podielu zaplatenej dane je určený správny poplatok vo výške 3,50 EUR. Do 5 pracovných dní po prijatí prostriedkov na účet MS SR bude zverejnená špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.