Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňová licencia – výnimky od 2016

Novela zákona o dani z príjmov priniesla tento rok nové pravidlá, podľa ktorých by sa malo uľahčiť podnikanie a zaviedli sa tiež nové pravidlá v zdaňovaní príjmov firiem. Od platenia daňovej licencie sú oslobodené napríklad pozemkové spoločenstvá a tie subjekty, ktoré si podali návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie.

Novela, ktorá je účinná od 01.01.2016 rozšírila typy daňovníkov, ktorí sú oslobodení od úhrady daňovej licencie. Ide o:

  • Pozemkové spoločenstvá – v prípade, že dosahujú príjmy z činností ako sú poľnohospodárska prvovýroba, spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych výrobkov, aktivity týkajúce sa obhospodárenia lesov alebo vodných plôch a celkový ročný obrat nepresiahol hodnotu 10 tis. EUR.

  • Daňovníci, ktorí si podali návrh na zrušenie firmy bez likvidácie – mimo situácie, kedy si imanie subjekt previedol na právneho nástupcu. Ak si daňovník vezme späť návrh na zrušenie bez likvidácie, alebo ak príslušný súd pred vydaním právoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti nadobudol skutočnosť, že firma má obchodný majetok a nariadi sa jej likvidácia, je povinný podať dodatočné daňové priznanie alebo riadne daňové priznanie.

Uvedená skutočnosť sa použije pri podávaní priznania za obdobie 2015 bez ohľadu na fakt, kedy bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.