Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Materská dávka v maximálnej výške v 2016 a 2017

Dnes sa zameriame na maximálnu výšku materskej dávky. Mnohí z vás sa pýtajú, aký vymeriavací základ musí mať zamestnankyňa, aby dosiahla materskú dávku v uvedenej výške. To, či vzniká nárok na materské, je riadené § 48 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, na základe ktorého musí byť zamestnankyňa 2 roky pre pôrodom nemocensky poistená, a to po dobu minimálne 270 dní. Ak je toto kritérium splnené, zamestnankyňa má nárok na materské začiatkom 6. týždňa pred oficiálnym termínom pôrodu, ktorý stanoví lekár (gynekológ), najskôr však od začiatku 8. týždňa pred dňom pôrodu. V prípade, že porodila skôr, tak odo dňa pôrodu.

Výška materského je vo výške 70 % denného vymeriavacieho základu vypočítaného podľa § 55 zákona o sociálnom poistení, alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu podľa § 57.

Denný vymeriavací základ, z ktorého sa počíta materské, nesmie prekročiť denný vymeriavací základ, ktorý je daný z 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu určeného pre kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol dôvod na poskytnutie tejto dávky. Na rok 2016 je najvyšší denný vymeriavací základ vo výške 42,3124 EUR. Zamestnankyňa môže teda dosť plnú výšku materského v prípade, ak jej mesačný vymeriavací základ bol vo výške 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu, čo v roku 2016 je hodnota 1 287 EUR/mesačne. V roku 2017 ide o hodnotu 1 324,50 EUR/mesačne. V praxi to znamená, že najvyššia suma materského pre rok 2016 pri 30 dňovom kalendárnom mesiaci je 888,60 EUR mesačne.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.