úrad Trnava
daňový úrad

Kontrolné známky – pozor, zmena čísla účtu od 01. 06. 2017

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť odberateľov kontrolných známok, ktoré boli určené na označenie spotrebiteľského balenia pre lieh, tabakové výrobky či bezdymové výrobky z tabaku, že od 01. 06. 2017 sa s účinnosťou mení číslo účtu (v rámci Finančnej správy), kde odberateľ kontrolných známok je povinný previesť prostriedky a to ešte pred samotným prevzatím kontrolných známok a to v hodnote kontrolných známok, ktoré mu oznámi príslušný colný úrad.

V prípade, že patríte medzi odberateľov kontrolných známok, je nevyhnutné byť obozretný v prípade vkladania prostriedkov za kontrolné známky a pri kontrole platobných údajov, ktoré sa nachádzajú v oznámení colného úradu, ktoré obsahuje počty kontrolných známok v zmysle konkrétnej žiadosti o vydanie kontrolných známok.