Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Kontrolné známky – pozor, zmena čísla účtu od 01. 06. 2017

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť odberateľov kontrolných známok, ktoré boli určené na označenie spotrebiteľského balenia pre lieh, tabakové výrobky či bezdymové výrobky z tabaku, že od 01. 06. 2017 sa s účinnosťou mení číslo účtu (v rámci Finančnej správy), kde odberateľ kontrolných známok je povinný previesť prostriedky a to ešte pred samotným prevzatím kontrolných známok a to v hodnote kontrolných známok, ktoré mu oznámi príslušný colný úrad.

V prípade, že patríte medzi odberateľov kontrolných známok, je nevyhnutné byť obozretný v prípade vkladania prostriedkov za kontrolné známky a pri kontrole platobných údajov, ktoré sa nachádzajú v oznámení colného úradu, ktoré obsahuje počty kontrolných známok v zmysle konkrétnej žiadosti o vydanie kontrolných známok.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.