Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Formulár A1 – vyslanie zamestnanca do zahraničia

V prípade, že zamestnávate osoby, ktoré plánujete vyslať na prácu do zahraničia v inej krajine EÚ vrátane Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, treba sa pripraviť na to, že bude nutné absolvovať určité kroky na príslušnej Sociálnej poisťovni.

Zamestnávateľ je povinný v tomto prípade požiadať o dokument A1, ktorý je oficiálnym prenosným dokumentom, ktorý deklaruje, že zamestnanec je prihlásený na príslušných úradoch s cieľom riadneho vykonávania prác v zahraničí. Dokument deklaruje príslušnosť zamestnanca v zahraničí k sociálnemu zabezpečeniu v rámci Slovenskej republiky a príslušných inštitúcií. Čiže ak napríklad bol zamestnanec vyslaní na pracovné úkony do Českej republiky v rámci pracovnej cesty, vyslaný zamestnanec je v prípade kontroly povinný sa preukázať týmto formulárom A1, ktorý hovorí o tom, že osoba je súčasťou sociálneho zabezpečenia na Slovensku a nie v Českej republike. Poistné sa teda hradí na Slovensku a nárok na dávky sú v rámci Slovenska – t.j. dávky nemocenského poistenia, úrazového, garančného a aj na dávku v nezamestnanosti.

Formulár A1 sa vybavuje aj pri krátkodobých (napríklad dvojdňových) pracovných cestách, nie len pri dlhodobých pracovných povinnostiach. Preto je nutné sa vždy vopred zastaviť na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá žiadosť o vystavenie A1 posúdi. Ak zamestnávateľ splňuje podmienky na vyslanie zamestnanca, pobočka vystaví riadnu dokumentáciu. Ak nie a zamestnávateľ napriek tomu pošle zamestnanca na pracovnú cestu bez formulára A1, bude počas tohto obdobia povinný plniť všetky odvodové povinnosti v tomto prípade v Českej republike, a to v zmysle riadnej českej legislatívy v rámci sociálneho zabezpečenia.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.