Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Hľadáte nového zamestnanca? Skúste požiadať o pomoc ÚPSVaR

Ak hľadáte nového zamestnanca a máte obavy, že Vás zverejnenie ponuky bude stáť veľa peňazí a času, o pomoc môžete zažiadať ÚPSVaR v mieste, kde budete pracovné miesto vytvárať. V súčasnej situácií máte dokonca dve možnosti, ako získať zamestnanca. Prvou možnosťou je nahlásiť na úrade voľné pracovné miesto. Táto služba je poskytovaná zdarma. Druhou možnosťou sú národné projekty. Je ich niekoľko a každý je zameraný na inú cieľovú skupinu. V súčasnosti prebiehajú projekty zamerané na absolventov a mladých ľudí do 29 rokov a iné.

Informácie o nahlásení voľného pracovného miesta

Zamestnávateľ môže voľné pracovné miesto nahlásiť online prostredníctvom stránky www.istp.sk. Registrácia je zdarma a veľmi jednoduchá. V systéme zamestnávateľ dokáže vytvoriť a evidovať ponuky práce a priblížiť sa tak záujemcom evidovaných na úradoch práce ale aj všetkých ostatných záujemcov mimo evidencie. Nahlášku voľného pracovného miesta dokáže zamestnávateľ spraviť papierovou formou, prostredníctvom tlačiva „nahláška voľných pracovných miest“, ktorý je dostupný na úradoch práce. Dotazník obsahuje informácie, ktoré sa týkajú nie len pracovného miesta ale aj osobnostných a kvalifikačných predpokladov na zamestnanca. Formulár môže zamestnávateľ zaslať poštou, faxom alebo osobne na úrad práce. Výberové konania môžu byť realizované priamo u zamestnávateľa alebo v priestoroch úradu. Realizujú sa za osobnej účasti zástupcov úradu práce a zamestnávateľa na základe dohodnutých podmienok. Tie primárne obsahujú dátum, čas a miesto výberového konania, počet ponúkaných pracovných miest, osobnostné predpoklady zamestnanca a pod. Všetky informácie získate na referáte služieb pre zamestnávateľa, kde Vám pracovníčky ochotne zodpovedajú všetky otázky.

Národné projekty (ESF)

Pomerne odlišnou možnosťou získania zamestnanca od prvej možnosti sú národné projekty. Ich vybavenie nie je tak jednoduché ako pri nahlásení voľného pracovného miesta, avšak úrad prispieva na zamestnanie cieľovej skupiny, čo je hlavným lákadlom. Zamestnávateľ však musí splniť niekoľko podmienok. Medzi prvé podmienky patrí, že zamestnávateľ nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovných pomerov, zamestnávateľ nie je v konkurze; zamestnávateľ nemá voči žiadnemu úradu práce nevypriadané záväzky, zamestnávateľ neobsadí vytvorené pracovné miesto uchádzačom o zamestnanie na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, 50j, 56a alebo 60. Zamestnávateľ tiež musí vytvoriť zámer, kde uvedie jeho cieľ, očakávaný prínos, aktivity, počty pracovných miest a pod. Národné projekty sú v poslednej dobe medzi zamestnávateľmi populárne, pretože okrem príspevku na mzdu získajú od úradu aj kompletnú asistenciu pri ich výbere a najmä zadarmo. Ak sa pre národný projekt rozhodnete, odporúčame sa zastaviť na príslušnom úrade práce a poinformovať sa na oddelení AOTP a ESF.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.