Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Finančná správa poukazuje preplatky z 2016

Finančná správa SR v súlade s legislatívou v súčasnosti spracováva podané daňové priznania za 2016 a postupne posiela preplatky, ktoré subjektom vznikli na daniach. Z posledných štatistických údajov Finančná správa eviduje hodnotu viac ako 57 mil. EUR, ktoré subjektom v počte takmer 102 tis. poukázala. Táto hodnota sa však každým dňom zvyšuje z dôvodu, že preplatky priebežne posiela a to až do takmer polovice mája 2017.

Legislatíva Finančnej správe SR jasne nariaďuje, aby preplatky uhradila daňovníkom do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania. V praxi je tento termín 10. 05. 2017 v prípade, ak subjekt odovzdal svoje daňové priznanie v posledný možný termín – t.j. 31. 03. 2017. Od dátumu 03. 04. 2017 Finančná správa aktívne začala s rozposielaním týchto preplatkov, z čoho vychádza, že viac ako 99 tis. fyzických osôb obdržali uvedené a v rámci právnických osôb ide o počet takmer 2 tis.

V prípade, že subjekty nie sú si isté, či peniaze, ktoré obdržali sú preplatkom, je nutné skontaktovať priamo Finančnú správu a to prostredníctvom call-centra a príslušných telefónnych čísiel.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.