Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Darovanie 2%

Posledné 2 týždne majú zamestnanci na to, aby vykázali darovanie 2 alebo 3 % zo svojich daní tým subjektom, ktoré majú na to oprávnenie. Zamestnanec, ktorý si nechal u svojho zamestnávateľa spracovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti prekladá vyhlásenie o poukázaní podielu uhradenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň hradí a to na špecifickom formulári do termínu 02. 05. 2017.

Vzor, ktorý predkladá Finančná správa SR je len odporúčaný vzor, z toho dôvodu môže zamestnanec použiť aj svoje vlastné tlačivo, ktoré však musí mať všetky relevantné náležitosti v zmysle legislatívy. Zamestnanec má právo na tomto formulári vyhlásiť, že podiel dane vo výške 2 resp. 3 % sa môže poukázať na účet ním určenom prijímateľovi, ktorý má na tento krok oprávnenie. Prílohu vyhlásenia tvorí potvrdenie o uhradení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ a to prostredníctvom formulára ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

V prípade, že je daňovníkom fyzická osoba, môže podiel uhradenej dane poukázať iba 1 prijímateľovi a výška zaplatenej dane musí byť minimálne v hodnote 3 EUR. Podiel uhradenej dane môžu darovať aj tie fyzické a právnické osoby, ktoré majú podaný odklad na podanie daňového priznania po tom, čo splnia legislatívne stanovené podmienky a navyše sa neeviduje dlh voči daňovému úradu. V prípade, že sa nachádza vo vyhlásení nejaká chyba, daňový úrad vyzve daňovníka na jeho opravu a to v legislatíve vymedzenej lehote. Ak osoba chybu neodstráni, podiel uhradenej dane nebude poukázaný.

Osoby, ktoré sa rozhodnú darovať svoje 2 resp. 3%, majú právo na to, aby vo vyhlásení uviedli svoj súhlas, že prijímateľ uvidí, kto poukazuje túto daň a to prostredníctvom jeho mena a priezviska a trvalého pobytu. Tento súhlas sa vyjadruje prostredníctvom určeného políčka vo vyhlásení.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.