Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňová licencia 2016

Tento rok je tretím rokom od uplatnenia a zavedenia daňovej licencie. Jej úhrada sa posudzuje na základe výšky dane, ktorá bola uvedená v daňovom priznaní. Ak je daňová povinnosť spoločnosti nižšia ako je hodnota daňovej licencie, uhradí daňovník hodnotu vo výške daňovej licencie.

Daňovú licenciu upravuje zákon 595/2003 Z. z. a ide o tzv. minimálnu daň, ktorú spoločnosť uhrádza. Uvádza sa v riadku č. 800 v daňovom priznaní a ide o daň, ktorá sa stanoví po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b zákona o dani z príjmov a tiež po zápočte dane uhradenej v zahraničí. Výšku licencie určuje ročný obrat spoločnosti a to na základe skutočnosti, či je riadnym platcom dane z pridanej hodnoty („DPH“) alebo nie. Tento faktor sa určuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia na základe výšky obratu. Výšky daňových licencií sú určené teda:

  • Pre spoločnosti, ktoré nie sú platiteľmi DPH s ročným obratom do 500 tis. EUR – 480 EUR
  • Pre spoločnosti, ktoré sú riadnymi platiteľmi DPH s ročným obratom do 500 tis. EUR – 960 EUR
  • Pre spoločnosti, ktoré presiahli obrat viac ako 500 tis. EUR – 2880 EUR.

Tým daňovníkom, ktorí majú priemerný počet zamestnancov (registrovaných ako ZŤP) minimálne 20 % z celkového počtu, je výška licencie znížená o 50 %.

Čo sa týka splatnosti daňovej licencie, tá je rovnako splatná ako riadna daňová povinnosť, čiže lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Netreba zabudnúť, že riadna lehota je vždy do 31. marca, ak si však daňovník požiadal o odklad podania daňového priznania (do 30.6 alebo 30.9), lehota na jej úhradu sa tiež posúva na tento termín (uvedený v oznámení pre daňový úrad).

V prípadoch, ak existujú daňovníci, ktorí mali kratšie zdaňovacie obdobie, tí hradia licenciu iba v alikvotnej výške (počet kalendárnych mesiacov). Od úhrady licencie sú celkom oslobodení:

  • NBS
  • Nové podnikateľské subjekty, ktoré v danom roku vznikli
  • Chránené dielne a chránené pracoviská
  • Spoločnosti, ktoré sú v likvidácií a pod.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.