Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo: cena za účtovníctvo

Cena za vedenie účtovníctva

Mnoho našich potenciálnych klientov sa nás pýta, koľko si účtujeme za vedenie účtovníctva, alebo aký máme cenník za jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Na úvod považujeme za dôležité podotknúť, že vedenie účtovníctva vo firme „A“ nie je to isté, ako vedenie účtovníctva vo firme „B“. Taktiež neradi používame termín „cenník za vedenie účtovníctva“, nakoľko pri každom subjekte pristupujeme individuálne a cenu tvoríme na základe určitej dohody medzi Vami a našim tímom. Pri každom klientovi máme odlišnú zmluvu s rôznymi zmluvnými podmienkami, preto ťažko zodpovedať uvedenú otázku v jedinej vete.
Pri prvotnom rozhovore či stretnutí s klientom potrebujeme zistiť, či ide o vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Mnoho ľudí nám uvedie len stručnú informáciu, z ktorej len ťažko určiť, či ide o jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Odlišnosti a diferenciáciu medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom uvádzame v ostatných článkoch nášho blog-u. V druhom rade je nutné zistiť, či ide o dlhodobú spoluprácu alebo iba jednorazovú zákazku. Pri tvorbe ceny bude zohľadnená aj uvedená skutočnosť, či sa jedná o platcu DPH alebo nie. Cena za vedenie účtovníctva je veľmi individuálna a len ťažko určiť jej hodnotu, ak nepoznáme odpoveď aspoň na prvé tri uvedené otázky.

Cena za jednoduché účtovníctvo

Naša cena za jednoduché účtovníctvo nie je jednotná. Nižšie uvádzame dva najtypickejšie prípady, ktoré naši klienti pri spolupráci s našim tímom využívajú. V prípade potreby vieme klientovi cenu za vedenie jednoduchého účtovníctva pripraviť aj prostredníctvom individuálnej ponuky na základe požiadaviek.
1. „Fix“ + „variabilná časť“

V tomto prípade sa cena za jednoduché účtovníctvo pohybuje od 25 EUR bez DPH. Túto časť ceny nazývame tzv. „fix“. Následne sa k cene pripočíta hodnota za každú riadne zaúčtovanú položku a to od 0,5 EUR bez DPH – 0,7 EUR bez DPH. Túto cenu nazývame tzv. „variabilná časť“. Opäť treba zdôrazniť, že cena je vždy upravená na základe dohody s klientom. Preto uvádzame rôzne rozpätia cien za jednoduché účtovníctvo.

2. „Fixná cena“

V prípade tvorby ceny za vedenie jednoduchého účtovníctva, vieme klientovi ponúknuť tiež jednotnú fixnú cenu, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady, ktoré ako spoločnosť znášame v rámci jednotlivého subjektu. Pri cenovej tvorbe väčšinou klient príde so svojou predstavou o výške za nami poskytované služby za vedenie jednoduchého účtovníctva a následne mu predložíme našu cenovú ponuku.

Ktorá možnosť je výhodnejšia? Ťažko povedať, pretože každý klient má svoje osobitné požiadavky a špecifiká. V prípade, ak klient disponuje „nárazovými či nepravidelnými zákazkami“, vtedy klientovi odporúčame „fix“ + „variabilnú časť“. V prípade, ak má klient približne rovnaký počet účtovných pohybov, vtedy odporúčame fixnú cenu.
Čo v prípade, ak má spoločnosť zamestnanca alebo zamestnancov? V prípade, ak má klient zamestnancov alebo brigádnikov, za každého si účtujeme od 5 EUR bez DPH – 8 EUR bez DPH. Opäť pri tvorbe ceny zvažujeme klientovu situáciu a snažíme sa vyjsť v ústrety tak, aby boli obe strany spokojné. Existuje však ešte mnoho iných faktorov, ktoré cenu upravujú. Ide zväčša o firemné autá, počet bankových účtov a pod. Vtedy klientovi vždy ponúkame na výber medzi viacerými cenovými ponukami a snažíme sa cenu za jednoduché účtovníctvo upraviť podľa jeho požiadaviek.
Samozrejme je na klientovi, pre ktorú cenu za vedenie jednoduchého účtovníctva sa rozhodne. Mali sme tiež prípady, kedy sa klient rozhodol pre prvú možnosť, avšak nakoľko sa mu po čase zmenila situácia v spoločnosti, zmenili sme cenové podmienky na inú možnosť. Nakoľko sú pre nás naši klienti dôležití, snažíme sa im vyjsť v ústrety nie len čo sa týka ceny za vedenie jednoduchého účtovníctva, ale aj v spôsobe fakturácie. Tú ponúkame klientom naozaj v rôznej podobe. Niektorí klienti požadujú mesačnú fakturáciu, kvartálnu a poniektorí iba raz ročne – väčšinou na konci roka.

Cena za podvojné účtovníctvo

Na úvod by sme radi spomenuli, že pri tvorbe ceny sa snažíme pochopiť klientovu situáciu a cena za vedenie podvojného účtovníctva je akýsi konsenzus medzi nami a Vašou spoločnosťou. Cena za vedenie podvojného účtovníctva taktiež nie je jednotná – tak ako pri jednoduchom účtovníctve (viď vyššie).
Potenciálny klient na začiatku spolupráce príde s určitou predstavou a výškou ceny za nami poskytované služby v oblasti podvojného účtovníctva. V takom prípade mu vystavíme niekoľko možností financovania služieb.
Tak ako to bolo v jednoduchom účtovníctve, cena za podvojné účtovníctvo je v našom tíme veľmi podobná a klient si môže medzi variantmi vybrať. Medzi najčastejšie uvádzame:
1. „Fix“ + „variabilná časť“
V tomto prípade sa cena za podvojné účtovníctvo pohybuje od 30 EUR bez DPH. Túto časť ceny nazývame „fix“. Následne sa k cene pripočíta hodnota za každú riadne zaúčtovanú položku a to od 0,6 EUR bez DPH – 0,7 EUR bez DPH. Túto cenu nazývame tzv. „variabilná časť“.
2. „Fixná cena“

V prípade cenovej tvorby za vedenie podvojného účtovníctva, vieme klientovi ponúknuť tiež jednotnú fixnú cenu, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady, ktoré ako spoločnosť znášame v rámci jednotlivého subjektu. Cena za účtovníctvo je určená tak, aby zahŕňala všetky skutočnosti, ktoré z daného subjektu môžu vyplynúť. Následne má klient možnosť vyjadriť sa a v prípade súhlasu sa pripraví zmluva, ktorá písomne uzatvorí spoluprácu medzi nami a Vašou spoločnosťou.
V prípade, že klientovi nevyhovuje ani jedna z uvedených možností, vieme mu pripraviť individuálnu cenovú ponuku.
Čo sa týka ceny za zamestnancov a brigádnikov, ponúkame klientom pri podvojnom účtovníctve rovnakú cenu ako pri jednoduchom účtovníctve a to do 5 EUR bez DPH – 8 EUR bez DPH.
Ako sme už spomínali vyššie, cena za podvojné účtovníctvo je v prípade každého subjektu individuálna. Množstvo faktorov ovplyvňuje nami ponúkanú cenu, preto je dobré čo najdetailnejšie opísať Vašu spoločnosť tak, aby odrážala skutočnosť.
Záver
V závere považujeme za veľmi dôležité upozorniť na skutočnosť, že našim klientom nikdy nevystavujeme dodatočné faktúry za vypracovanie daňového priznania, súvahy či výkazov a pod. Cenu, ktorú klientovi ponúkame, vždy zahŕňa všetky uvedené náležitosti. Upozorňujeme na to z dôvodu, že mnoho klientov prechádza do nášho tímu, pretože mali negatívnu skúsenosť s inými, predošlými účtovníckymi agentúrami, ktoré im na konci roka vystavovali faktúry za rôzne nezmyselnosti. Náš tím sa však s touto politikou nestotožňuje a z tohto dôvodu sa považujeme za dobrú voľbu pre klienta, ktorý si vyberá subjekt, ktorému zverí svoje účtovníctvo.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.