priznanie k DPH
daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Tlačivá pre rok 2015

Tlačivá pre rok 2015

Dňa 22. 12. 2014 Finančná správa SR sprístupnila podklady pre tvorcov účtovných softvérov, aby mohli naimplementovať daňové priznania pre daňovníkov. Ide o XSD schémy pre nové formuláre na daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A a B a právnické osoby. Čo sa týka povinností pre daňovníkov, do konca januára 2015 bude potrebné podať daňové priznanie na daň z motorových vozidiel. Tlačivo ostalo nezmenené oproti minulému roku a v súčasnosti je dostupné na portáli finančnej správy. Nižšie uvádzame vzor tlačiva:

daň motorové vozidlá

daň z motorových vozidiel

 

Dňa 26. 01. 2015 je ďalší januároví termín, kedy platitelia dane majú povinnosť podať kontrolného výkazu DPH a daňového priznania na DPH za uplynulé obdobie (posledný kvartál 2014 alebo december 2014). Tlačivá sa tiež nemenia a ostávajú v platnosti tie, ktoré podnikatelia používali počas roka 2014. Nižšie uvádzame súčasné vzory daňového priznania DPH a Kontrolný výkaz DPH:

Medzi najdôležitejšie daňové termíny patrí termín 31. 03. 2015, kedy je posledný deň na podanie daňového priznania na daň z príjmu za predchádzajúci rok. Podklady pre tento typ daňového priznania bude zverejnení postupne (vo februári).

priznanie k DPH

daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Kontrolný výkaz

kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty