Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmeny v rámci DPH od 01. 01. 2015

Zmeny v rámci DPH od 01. 01. 2015

Od 01. 01. 2015 vstúpia do platnosti novinky v zákone o DPH, ktoré prinesú zmeny poskytovateľom niektorých elektronických služieb. Daň uhradia štátu, v ktorom zákazníci poskytnutú službu spotrebujú. Aby sa nemuseli pre platenie DPH registrovať vo viacerých štátoch, môžu použiť systém Mini One Stop Shop (ďalej ako „MOSS“). Systém MOSS je jednotné kontaktné miesto. Systém umožní sa zaregistrovať vo svojej krajine a zároveň uhradiť daň vo viacerých štátoch, kde im vznikne povinnosť. Registrácia v systéme MOSS bude umožnená od 01. 10. 2014.

Uvedená zmena sa bude týkať poskytovateľov elektronických služieb, telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania. Doposiaľ platilo, že miestom dodania týchto služieb bolo v tom štáte, kde sídlil poskytovateľ služby. Taktiež daň vznikla v tomto štáte a bola aj odvedená. Avšak od 01. 01. 2015 bude tento postup zmenení. Miestom dodania už nebude ten, kde má sídlo poskytovateľ, ale kde býva konečný spotrebiteľ. Ide o služby na konečnú potrebu (napr. aplikácie, softvéry, e-booky, hry a pod.), ktoré budú dodané nezdaniteľnej osobe – teda nepodnikateľovi. Príjme ich a spotrebuje. Ak si 01. 01. 2015 stiahne spotrebiteľ zo Slovenska uvedenú službu od poskytovateľa z Anglicka, podnikateľ odvedie daň na Slovensku. Rovnako tak v každom  štáte, kde jeho služba bude využitá. Daň bude teda patriť tomu štátu, kde dochádza k reálnej spotrebe služby.

Vďaka systému MOSS môžu poskytovatelia predísť viacnásobnej registrácií pre DPH v jednotlivých štátoch EÚ. Od 01. 01. 2015 budú informačné systémy v rámci všetkých daňových správ členských štátov EÚ prepojené a krajina, kde sa poskytovateľ uvedených služieb zaregistruje, preberá zodpovednosť za správu dane a jej prerozdelenie.

Príklad: Osoba, ktorá dodáva služby uvedeného charakteru sa od 01. 10. 2014 zaregistruje s cieľom uplatniť si osobitnú úpravu. Finančná správa mu pošle oznámenie, že mu požiadavku akceptuje a oznámi mu číslo účtu, na ktorý bude posielať daň a sprístupní mu aplikáciu na portáli, kde podá svoje daňové priznanie. Osoba tak predíde podávaniu daňových priznaní a plateniu dane v každom zo štátov, kde dodáva svoje služby. Registrácia na osobitnú úpravu nie je povinná, rozhodnutie bude iba na firmách, či ju využijú.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.