Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmena životného minima od 01. 07. 2017 – v pripomienkovom konaní

Legislatíva na Slovensku, konkr. zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime definuje životné minimum ako hranicu príjmu pre fyzickú osobu, ktorá keď sa dostane pod uvedenú hodnotu, nastáva stav hmotnej núdze. Životné minimum ako také a všetky jeho zmeny sa dotýkajú aj iných veličín, ktoré sa používajú v právnych predpisoch. Uvedená suma životného minima sa teda týka aj iných podstatných vecí v životoch fyzických osôb – ako napríklad predčasný starobný dôchodok, daňový bonus či výška základu dane a pod.

 

Od 01. 07. 2017 sa pravdepodobne výška životného minima zvýši. Existuje totižto pravidlo, že výška životného minima sa nesmie znižovať, ale iba zvyšovať. Zatiaľ je však táto novela iba v štádiu návrhu. Výšku životného určuje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá v súčasnosti predložila tento návrh na medzirezortné konanie. Od 01. 07. 2017 a najneskôr do 30.06. 2018 sa za životné minimum pre fyzické osoby považujú sumy:

 

  • 199,48 EUR/mesačne – v prípade jednej fyzickej osoby
  • 139,16 EUR/mesačne – ak ide o ďalšiu spoločne posúdenú fyzickú osobu (plnoletú)
  • 91,06 EUR/mesačne – pri zaopatrenom neplnoletom dieťati.

 

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.