Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zjednodušený vzor kontrolného výkazu

V našom článku sa pokúsime priblížiť, čo musí obsahovať kontrolný výkaz v zmysle zákona, pokúsime sa uviesť, ktoré časti údajov z dokladov budete potrebovať v rámci kontrolného výkazu.

V zmysle zákona o DPH, § 78 a ods. 2 kontrolný výkaz musí obsahovať informácie o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v určitom členení. Jednotlivé časti kontrolného výkazu obsahujú informácie z dokladov, ktoré:

– platiteľ vyhotovil a z dokladov, ktoré prijal a pri ktorých mu vznikla povinnosť daň uhradiť alebo na základe ktorých si uplatňuje odpočet dane.

Uvádzanie informácií z vystavených faktúr

A.1 – obsahuje informácie z vystavených faktúr vrátane DPH pre zdaniteľné osoby alebo pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými subjektmi

A.2 – obsahuje informácie z vystavených faktúr pre platiteľov za dodanie tovaru uvedených v Zákone o DPH § 69 ods. 12 f – i, kde odberateľ uhrádza daň

C.1 – obsahuje informácie z vystavených opravných faktúr (dobropis) k faktúram v A.1 a A.2

D.1 – obsahuje údaje v sumárnej výške z dokladov z registračných pokladníc u platiteľa, ktorý je povinný registrovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladne

D.2 – obsahuje údaje v celkovej výške z ostatných vystavených dokladov, vrátane opráv základu dane, ktoré nie sú zaradené v A.1, A.2, C.

Uvádzanie informácií z prijatých dokladov

B.1 – obsahuje informácie z prijatých dokladov na dodaný tovar alebo službu, kde odberateľ hradí daň

B.2 – obsahuje informácie z prijatých faktúr od slovenských platiteľov na dodané služby alebo tovar, kde si uplatňujú odpočet dane

B.3 – obsahuje informácie v celkovej výške z dokladov z elektronickej registračnej pokladne, z diaľničných známok, z dokladov vyhotovených tankovacími automatmi a iných zjednodušených faktúr, na ktorých je cena do 100 EUR, kde sa uplatňuje odpočet dane

C.2 – obsahuje údaje z prijatých opravných faktúr k faktúram, ktoré sú uvedené v B.1, B.2 a B.3.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.